Nå slippes sjøen tilbake i Bjørvika - se video

Boligprosjektet Vannkunsten i Bjørvika har til nå stått på stålpeler i en tørr byggegrop. Nå slipper utbygger OSU og entreprenør AF Gruppen Oslofjorden tilbake.

Kanaler og brygger skal prege området rundt de ni bygningene som utgjør prosjektet Vannkunsten i Bjørvika. Inntil nå har byggene, som skal romme 214 boliger, stått tørt på høye betongsøyler og peler.

Fjerner spunter
Entreprenøren AF Gruppen har nå sluppet sjøvannet tilbake inn i byggegropen, inn under og rundt byggene.

– Vi har to pumper som fører vannet inn, med en kapasitet på 4240 liter i minuttet. I løpet av bare en dag vil mye av bassenget være fylt opp, sier Odd Inge Danielsen Rygh, maskinfører i AF Gruppen.

Til sammen vil dette utligne en vannhøydeforskjell på tre til fire meter. I løpet av uken vil vannivået innenfor og utenfor spunt være utlignet. Spunten som til nå har fungert som et gjerde rundt området, skal deretter fjernes. De siste pelene som skal bære ytre del av kaidekket og havnepromenaden skal settes ned i fjellgrunnen fra sjøen.

Bygget på vann
– Vi har i praksis bygget deler av Vannkunsten over vannet. Det en stor milepæl i prosjektet når vi nå fører vannet tilbake. Vi har på ingen måte gjort det enkelt for oss selv ved bygge på denne måten. Men resultatet blir helt unikt, og vil bidra til å løfte hele bydelen, sier Karl Jon Sørli, prosjektleder hos utbygger Oslo S Utvikling.

– Vannet rundt boligprosjektet Vannkunsten vil sette sitt preg på Bjørvika, med sine kanaler og nærhet til sjøen, sier Sørli.

Boligene er tegnet av det danske arkitektkontoret Tegnestuen Vandkunsten, og er klar til innflytting allerede neste år.