Powerhouse Kjørbo i Sandvika var en verdensnyhet da den åpnet i 2014. Nå skal enda et hus i Kjørboparken rehabiliteres til et plusshus. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Nå skal enda et Kjørbo-bygg bli Powerhouse

Entra har besluttet å totalrenovere en ny blokk i Kjørboparken i Sandvika til Powerhouse-standard.

Asplan Viak har tegnet en langsiktig leiekontrakt på rundt halvparten av det nye Powerhouse-bygget som vil bli på totalt 4 250 kvadratmeter. De flytter inn i de nye lokalene i juli 2017.

­ - Powerhouse har gått fra å være et miljødrevet innovasjonsprosjekt til å bli et økonomisk konkurransedyktig produkt i markedet for kontoreiendommer, sier Entras administrerende direktør Arve Regland i en pressemelding.

Det første Powerhouse-bygget på Kjørbo ble åpnet i 2014 og var det første rehabiliterte kontorbygget i verden som har oppnådd miljøsertifiseringen Breeam Outstanding.

Energiforbruket knyttet til driften i det andre rehabiliterte Powerhouse-bygget vil utgjøre rundt 20 kWh per kvadratmeter mens solcellepanelene til sammenligning skal produsere kraft tilsvarende 40 kWh.

Powerhouse genererer gjennom sin levetid mer energi enn det bruker. Alle forhold som produksjon av byggevarer, drift og til sist rivning av bygget er inkludert i energiregnestykket.

- Summen av Powerhouse-samarbeidets samlede kompetanse og entusiasme gjorde det mulig å realisere det første bygget på Kjørbo. Her har vi vært stolte og svært fornøyde leietakere i ett år. Vi gleder oss nå til å bruke vår kompetanse til å delta i rehabiliteringen av et nytt Powerhouse-bygg, sier Asplan Viaks administrerende direktør Øyvind Mork som også er styreleder i Powerhouse-samarbeidet i pressemeldingen.

Powerhouse er et samarbeid mellom Sapa, Zero, Hydro, Snøhetta, Skanska, Asplan Viak og Entra. Gjennom optimalisering av byggeprosessen og innovasjonsarbeid har partnerne klart å redusere byggekostnadene med 15-20 prosent sammenlignet med det første bygget.