Nå skal det bli nye baner

Nå har regjeringen lettet enda litt mer på sløret rundt hva den nye Nasjonale transportplanen, som kommer til våren, vil inneholde. Ringeriksbanen skal bygges, om enn noe senere enn mange håpet på. Men det er ikke at den skal bygges som er den store overraskelsen, men av hvem.

Tidligere er ideen Nye Baner lansert av Fremskrittspartiet. Det er ikke en realitet, foreløpig. Men Nye Veier vil derimot nå få ansvaret for å bygge hele fellesprosjektet E16 Ringeriksbanen, altså både veibiten, men også jernbanedelen av prosjektet.

Det var dermed ikke annet enn en liten samferdselsbombe en samlet regjeringsledelse kunne detonere denne uken. Dette er på flere måter oppsiktsvekkende, men likevel ikke noe som kommer helt overraskende. Den sittende regjeringen har helt siden den ble innsatt jobbet for å endre hvordan vi bygger ut samferdselssektoren. Nye Veier så dagens lys. Dette kom til tross for protester fra deler av Stortinget. Denne nye veibyggeren har stadig vokst i omfang, og har etablert seg. Selv ikke et stort rødgrønt flertall vil bruke særlig store ressurser på å snu dette tilbake til slik det var før.

Nye Veier har i stor grad vokst seg store på bekostning av Statens vegvesen. Stadig flere prosjekter er overført fra den ene statlige utbyggeren til den andre. Nye Veier har underveis fått mye skryt. For enkelte har dette nok vært litt tungt å svelge, men Vegvesenet har taklet omveltingen bra – selv om det opplagt er mange som gjerne skulle beholdt flere av disse prosjektene selv. Bare tiden fremover vil vise hvordan dette skal utvikle seg videre.

Men nå er altså et nytt stort infrastrukturkapittel i ferd med å bli skrevet i denne sektoren. Regjeringen har ikke lyktes med jernbaneutbyggingen slik de på mange måter har gjort innen vei, og Bane NOR ser nå altså ut til å miste et av sine største utbyggingsprosjekter noensinne. Ringeriksbanen er en omfattende utbyggingsoppgave. Dette er et prosjekt som har vært både etterlengtet og planlagt i veldig mange tiår – og som kommer til endre en hel region. Ringeriksregionen bringes med denne utbyggingen et godt stykke nærmere hovedstadsområdet – og vil knytte disse to områdene langt tettere sammen, og gjør det mye enklere å bo i og rundt Hønefoss og jobbe i og rundt Oslo. Det vil kunne gi en ny dimensjon til hele området.

Men en slik utbygging koster, og det er selvsagt hovedårsaken til at utbyggingen har blitt tatt opp og dyttet ned i skuffen så mange ganger. Nylig kom det også en rapport som viste til at prosjektet burde gjennomgås på nytt.

Nå håper regjeringen altså at Nye Veier skal bidra til å kutte kostnadene og bygge både billigere og raskere.

Selv om regjeringen sier at dette ikke viser en mistillit til Bane NOR, må det likevel føles surt for Bane NOR. Man sier i utgangspunktet rett ut andre kan gjøre jobben bedre og billigere, og det fra et miljø som aldri har bygget ut jernbane tidligere. Det meldes om profesjonelle reaksjoner, men det diskuteres nok også på bakrommet ulike steder.

Det er flere pågående og planlagte jernbaneutbygginger den senere tiden som har gått på noen kostbare smeller, noe den sittende regjeringen også har reagert på tidligere. Med dette grepet viser de altså at de vil tenke nytt og annerledes rundt hele utbygginger av denne typen, og at tilliten til at Bane NOR skal få til dette ikke er så stor som den burde være.

Nå skal det bli spennende å se hvordan dette vil gå videre. Det er et stortingsvalg til høsten, og det er ikke opplagt at et slikt grep vil bli støttet av opposisjonen, bortsett fra Frp. Det vil også være tid til å snu på beslutningen selv om den skulle bli vedtatt før valget. Om det vil bli aktuelt får vi nok en rimelig rask tilbakemelding på.

Ikke overraskende ønsker Nye Veier å ta utfordringen på strak arm. Dette var ikke en utbygging de selv hadde bedt om, de har ikke pekt på noen jernbanestrekninger i det hele tatt i sine ønsker i forbindelse med NTP. Det er likevel forskjeller på å bygge vei og bane, og de må opplagt hente inn mer og komplementerende kompetanse for å få dette til. Denne kompetansen må hentes fra den øvrige delen av markedet, som både rådgiverne og entreprenørene, men ikke minst står selvsagt dyktige ressurser i Bane i NOR i fare for å bli hentet over. Det så vi flere eksempler på fra tiden da Nye Veier ble organisert og bygget opp. Blant annet har Bane NOR bygget opp en tung organisasjonsledelse på Ringerisbanen i dag, og hva som nå skjer med denne er usikkert.

Det er likevel liten tvil om at vi har sett en omveltning som savner sidestykke de senere tiårene i løpet av relativt kort tid innen samferdselssektoren i Norge. Med to konkurrerende utbyggingsmiljøer både innen vei og bane, har regjeringen virkelig fått satt sitt stempel på infrastrukturpolitikken. Som Erna Solberg sier: «Å etablere to konkurrerende miljøer gjør begge bedre. Men det har vært noen store overskridelser på jernbane. Vi er nødt til å tenke nytt».