Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Nå gjelder de nye reglene for innleie av arbeidskraft

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trådte i kraft 1. april.

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak når arbeidet av midlertidig karakter oppheves. Det vil fortsatt være lov å leie inn fra bemanningsforetak til vikariater, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter som har tariffavtale med en stor fagforening.

Det blir også forbudt med innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Alle innleide får rett til fast ansettelse i bedriften som leier inn etter tre år.

Dette er de nye reglene:
* Generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Det er fastsatt enkelte unntak.

* Styrking av innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter 3 år.

* Presisering av den rettslige grensen mellom innleie og entreprise.

* Forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

* Det er vedtatt overgangsordning for flere av reglene.

Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Les hele proposisjonen her