Snøsmeltingen, som gir tilsig til vannkraftverk i Norge, har startet over hele landet. Det fører til at magasinfyllingen gikk opp 2,3 prosentpoeng forrige uke. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Snøsmeltingen, som gir tilsig til vannkraftverk i Norge, har startet over hele landet. Det fører til at magasinfyllingen gikk opp 2,3 prosentpoeng forrige uke. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Nå fyller snøsmeltingen opp vannmagasinene

Snøsmeltingen som gir tilsig til vannkraftverk i Norge, har startet over hele landet. Magasinfyllingen gikk opp 2,3 prosentpoeng til 28,8 prosent i uke 19.

I forrige uke kom det 4,4 TWh tilsig, mens det neste uke er ventet å komme 7,3 TWh, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ).

I Midt-Norge (NO3) økte magasinfyllingen fra et historisk minimum på 11,5 prosent til 15,3 prosent. Det er fremdeles 14 prosentpoeng under gjennomsnittet, ifølge NVE. I det sørlige Norge (NO1, NO2, NO5) økte fyllingsgraden med 2,8 prosentpoeng til 29,7 og ligger 5,7 prosentpoeng under medianen.

Varmere vær bidro forrige uke til mindre etterspørsel etter kraft i Norden. I Norge gikk kraftforbruket ned 10 prosent sammenlignet med uken før. I Øst-Norge (NO1), der temperaturen var relativt høy i slutten av uken gikk kraftforbruket ned med 15 prosent sammenlignet med uken før.

Gjennomsnittsprisen i det sørlige Norge (NO1, NO2, NO5) har falt til en snittpris på under 90 øre per kWh. I Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4) var gjennomsnittsprisene på henholdsvis 32,6 øre per kWh og 37,3 øre per kWh.