Riksvei 22 er stengt ved svenskegrensen. Det er satt opp en sperring midt i veien som ikke skal være mulig å komme seg rundt for kjøretøy. Foto: Torstein Bøe / NTB

Nå er grensa stengt

Ved midnatt natt til fredag trådte regjeringens strenge innreiseregler i kraft. Svært få mennesker slipper inn i Norge de neste to ukene.

En rekke grenseoverganger blir nå fysisk stengt, og politiet vil ha jevnlige stikkprøvekontroller ved dem. Innlandet politidistrikt skriver at det kun er tre lovlige passeringssteder i deres distrikt.

Blant gruppene som nå ikke slipper inn i landet, er svært mange arbeidsinnvandrere og familiemedlemmer som ikke defineres som nærmeste familie.

– De nye innstrammingene er inngripende og regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker. Vi vil ha et godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) da hun informerte om tiltakene tidligere i uka.