<p>Ved Bredevegen og Ysteriet i Sør-Fron. Over E6 går nybygde Jota bru på fylkesvegen (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).</p>Frya: åpningen til Hundorptunnelen med Gulltjønn bru i forkant (Roar Holten, Statens vegvesen).Utsikt sørover mot Bredevegen, Ysteriet og Sør-Fron kirke - tatt fra Gryttingssvingen (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Håmårstad bru ved Grytting, lokalvegbru over jernbanen og E6 – bildet tatt nordover. Trebru med limtrebuer, 100 meter lang, 5 meter bred, ett kjørefelt (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Harpe jernbane bru – ved Harpefoss, jernbanebru over E6 (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Bildet tatt sørover fra byggekran ved Harpe bru (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Sør for Harpefoss skole (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Bygging av Vinstersletta bru sør for Lomoen på Vinstra (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Ruste i Nord-Fron, med utsikt sørover mot Rudland-gårdene (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Ny E6-strekning i Nord-Fron fra Nedre Vinstra kraftstasjon og nordover. Bildet er tatt fra Toksefeltet på østsida av Gudbrandsdalen. Vegen ligger lavt i dalbunnen og glir godt inn i landskapet (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Sørover mot Lomoen – Kongsli trebru (lokalvegbru) i forkant, Lomoen bru bak (fylkesvegbru) (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Givra er eksempel på et lite vassdrag som vokser seg stort under flom. For å temme flomvannet og unngå skader på ny E6 og Skåbuvegen ved Haugastuggu, legges Givra i nytt løp. I tillegg blir det bygd terskler som skal bremse vannet (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Nord-Fron: Utsikt nordover mot fv. 255 Skåbuvegen med ny bru, samt Giverhaugen trebru lenger bak. Teigkampen i bakgrunnen (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Over Øla, sør for Teigkampen, bygges det både E6-bru (foran) og lokalvegbru (bak) (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Nærbilde av Øla lokalvegbru – bygges i stål med limtredekke (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Utsikt sørover mot Kvam fra nye Kjørem bru, som skal gå over både jernbanen og lokalvegen (dagens E6). Tårnene på nye Kvam bru skimtes så vidt i det fjerne (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Utsikt sørover fra Bjørkerusten, sør for Sjoa (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Kvam bru – skråkabelbru på E6 over Lågen, 274 meter lang, brudekke skal holdes oppe av 44 kabler som festes i de to 50 meter høye tårnene (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Kvam bru (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).Bygging av viltovergang sør for Sjoa (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).På Sjoa skal nordgående trafikk som skal til Sjoa og Heidal krysse planfritt under E6. For å få til dette skal det bygges bru i Sjoa-krysset i E6-linja (foto: Roar Holten, Statens vegvesen).

Nå er 63 prosent av E6 Frya-Sjoa ferdig (bildekarusell)

Nå rulles det ut asfalt på E6 Frya-Sjoa for fulle mugger. – Innen snøen kommer, vil vi ha lagt 27 kilometer asfalt, sier prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.

Gigantutbyggingen Frya-Sjoa  er delt i to etapper. Både for E6 Frya-Vinstra og Vinstra-Sjoa er det fullt trykk, men enkelte deler av strekningen er nærmest ferdigbygd og trer nå tydelig fram i terrenget.

63 prosent av det totale prosjektet står faktisk ferdig.

Vegprosjektet i Norge med høyest trykk

- Vi er i rute og det er gjort mye på hele den 34 kilometer lange strekningen. Innen snøen kommer vil ha lagt 27 kilometer asfalt. Dette er det veiprosjektet i Norge som har høyest trykk for tiden og i år vil vi omsette for over to milliarder kroner på prosjektet, sier han til Byggeindustrien.

Moshagen sier at arbeidene med tunnelene går bra.

- Det er Teigkampen i nord som er på kritisk linje. Det tok lenger tid for entreprenøren å drive tunnelene siden det var vann i fjellet enn entreprenøren håpet på, men tunnelarbeidene ligger nå i rute, rapporterer prosjektlederen.

Betongtrykket avtar

Betongtrykket i prosjektet vil nå etter hvert avta.

− For Frya-Vinstra ble siste storstøp gjennomført torsdag og det gjenstår nå først og fremst mindre kompletteringsarbeider. I hele prosjektet er det til nå støpt 45.000 kubikk betong til, og det er ikke så veldig mange tusen kubikk betong igjen, sier han.

Det er støpt mer betong på den nordlige delen enn den sørlige. Vinstra-Sjoa ble som kjent igangsatt senere, men hele strekningen Frya-Sjoa skal åpnes i ett i løpet av senhøsten 2016.

− Aurstad/Implenia har hatt dårligere tid enn AF Gruppen og har vært nødt til å sette inn et høyere trykk på betongarbeidene. Vi er godt fornøyd med kvaliteten på betongarbeidet som er utført i prosjektet, sier prosjektlederen.

Vegåpning i slutten av 2016

- Er det noe krangling med entreprenørene?

- Vi er ikke enige om alt, det skal godt gjøres i så store kontrakter, men jeg opplever en god dialog med entreprenørene. Vi har ikke konflikter, men det er noen mindre uenigheter, sier han.

Prosjektlederen ser nå små skjær i sjøen som kan hindre en vegåpning i slutten av 2016.

- Jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde kontroll på alt, men det det har jeg ikke. Men slik det ser ut per i dag blir det vegåpning i henhold til framdriftsplanen, sier han.