Heikki Eidsvoll Holmås (t.v.) og Jimmy Bengtsson åpent Entreprenørdagen 2023.

Heikki Eidsvoll Holmås (t.v.) og Jimmy Bengtsson åpent Entreprenørdagen 2023.

– Myndighetene må utnytte den ledige kapasiteten i byggenæringen

Administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har en klar oppfordring til myndighetene om at de nå må benytte mulighetsrommet med ledig kapasitet i byggenæringen til å sette i gang arbeid med viktige offentlige prosjekter.