Mye å bygge videre på

Innovasjonskraften i byggenæringen er imponerende stor. Det utvikles stadig nye produkter, konsepter og løsninger. Men næringens aktører er ikke like flinke til å ta nyvinningene i bruk.