Multiconsult vant stor vann- og avløpskontrakt i Oso

Multiconsult har blitt valgt av Vann- og avløpsetaten i Oslo for å utforme kontraktgrunnlaget for nytt hovedvannledningsnett i Oslo.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding mandag.

Kontrakten er verd omtrent 50 millioner kroner, og omfatter detaljert design og forberedelse av konkurransegrunnlaget for det nye hovedvannledningsnettet i Oslo, med tegninger, og kontrakten kommer også med opsjon for å følge opp prosjektet i byggefasen.

‒ Vi er stolte av å vinne enda en kontrakt for Oslos nye hovedvannforsyning. Dette er en bekreftelse på at vår ekspertise verdsettes, og at Oslo kommune er tilfreds med hva vi har levert tidligere i dette prosjektet. Vi vil fortsette å levere høy kvalitet, og vil sørge for gode løsninger for vår klient og en trygg og god vannforsyning for Oslos borgere, sier markedssjef for vann og miljø i Multiconsult, Sigmund Tøien, i pressemeldingen.

Karenstiden for tildelingen går ut 27. juli.