Gjøvik kommune har investert store summer i å ruste opp Jernbaneparken i Gjøvik sentrum. Det er Multiconsult som har designet det nye parkanlegget. Foto: Muliticonsult.

Multiconsult står bak nytt parkanlegg i Gjøvik

Multiconsult har prosjektert parkanlegg og skatepark for Jernbaneparken i Gjøvik sentrum. Anlegget sto ferdig i september.

I 2014 ble deler av Jernbaneparken på Gjøvik opparbeidet, som del av en opprusting og ombygging av skysstasjonsområdet. Opprustningen inkluderte blant annet en scene og nytt skate- og aktivitetsanlegg, designet av Multiconsult.

Nå er parkens søndre del, mot sentrum, rehabilitert. Ny park inneholder grøntanlegg med staudefelt, møteplasser, lekeareal for barn, lekeløype, sykkelparkering, opparbeidede gangstier, skateanlegg og uteserveringsområde for ny kioskpaviljong, skriver Multiconsult i en melding.

- Vi har vært opptatt av å skape et enkelt og robust uttrykk. Hele parkanlegget inneholder flere større delelementer med markerte former fra opparbeidelsen i 2014. Med det nye skateanlegget har det vært viktig å binde sammen de ulike delene ved hjelp av enhetlige, enkle former og helhetlig materialbruk, sier Hanne Tangen, avdelingsleder landskap i Multiconsult.

Det er hovedentreprenør Paul Berg AS og skateparkbyggerne Betongpark AS som har bygget anlegget.