Prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Bane NOR og Multiconsults direktør for infrastruktur og samferdsel Morten Alstad signerte kontrakten. Foto: Bane NOR

Multiconsult prosjekterer nytt strømforsyningsanlegg på Kongsvingerbanen

Dette er den første store kontraktsinngåelsen etter at Bane NOR ble opprettet ved årsskiftet.

Kontrakten på 15,5 millioner kroner ble undertegnet 5. januar av prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Infrastrukturprosjekter og Multiconsults direktør for samferdsel og infrastruktur, Morten Alstad. Kontrakten innholder også prosjektering av nytt svakstrømsanlegg.

Kontaktledningsanlegget med tremaster er fra 1951 og modent for utskifting. Det skal byttes både KL og autotrafoer på strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen stasjon (15 kilometer øst for Kongsvinger.) Fra Åbogen til Sverige ble det på midten av 90-tallet bygget om til system 20 anlegg, og denne strekningen inngår ikke i prosjektet.

Fornyelse av KL med AT på Kongsvingerbanen har allerede vært igjennom en prosjektering for noen år siden, men ble i 2015 stanset av ønsket til Statens Järnvägar om å få kjøre flere tog mellom Oslo og Stockholm.

- Vi har nå fått løfte om disponering på dagtid både ukedager og helger og det gjør det hele mye enklere, sier prosjektleder John Ringerud. Prosjektering fra 2011 danner utgangspunktet for dette prosjektet. Det skal utarbeides en revidert/ utvidet byggeplan for hele strekningen, som gir et komplett arbeidsunderlag for prosjektet.

Byggestart planlegges neste år og med fullføring i 2019.- På delstrekningen Lillestrøm – Årnes skal byggingen starte fra Lillestrøm, men vi vurderer også å starte fra Årnes mot Lillestrøm, sier Ringerud. Mellom Årnes og Kongsvinger er det antakelig mest hensiktsmessig å begynne fra sistnevnte på grunn av parkeringsområder og sidespor som skal brukes, skriver Bane NOR på sine nettsider.

Kongsvingerbanen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%). Kongsvingerbanen har en høy markedsandel for arbeidsreiser på strekningen Kongsvinger – Oslo. Banen møter sterk konkurranse fra privatbil med en utbygget E16. Kongsvingerbanen er også en viktig godsbane for tømmer- og skogsprodukter i forbindelse med Solør- og Rørosbanen.