Illustrasjon: Rambøll/Henning Larsen

Illustrasjon: Rambøll/Henning Larsen

Multiconsult planlegger landbasert oppdrettsanlegg

Helgeland Miljøfisk AS har inngått avtale med Multiconsult for å ta neste steg i prosessen for å etablere et landbasert oppdrettsanlegg på Toft utenfor Brønnøysund.

- Multiconsult skal nå gå i gang med et tverrfaglig forprosjekt basert på skisseprosjekt og godkjent reguleringsplan. Vi har intensjon om å videreføre samarbeidet i en etterfølgende detaljfase, sier Sten Roald Lorentzen, administrerende direktør i Aquaculture Innovation, som eier datterselskapet Helgeland Miljøfisk AS, i en pressemelding.

- Kontrakten er viktig for oss og er med å befeste vår posisjon som den ledende rådgiveren innen akvakultur i Norge. I tillegg er det et omfattende grunnarbeid som skal utføres og vår kompetanse innen geologifaget og anleggsgjennomføring blir også sentral i forprosjektet. Vi har i tilbudsfasen jobbet tett sammen med Helgeland Miljøfisk og samarbeidet har vært svært bra, sier Erlend Kent, tilbudsleder og avdelingsleder i Multiconsult, i samme melding.

Matfiskanlegget på Toft, som har akvakultursøknad inne til behandling hos Nordland Fylkeskommune, vil skille seg ut fra de fleste andre landbaserte prosjektene i Norge ved at de bruker gjennomstrømningsteknologi.

Forprosjektet har oppstart omgående og vil pågå frem mot sommeren 2022. Etter forprosjektet vil partene gå over i en samspillsfase frem til september, opplyser Multiconsult.