Multiconsult med fokus på å gjenvinne lønnsomhet

Multiconsult presenter onsdag en kapitalmarkedsoppdatering av revidert strategi mot 2020. Den reviderte strategien øker fokus på lønnsomhet og inkluderer nye tiltak for å bedre lønnsomhet (gain) og drift (pperations).

I 2016 presenterte Multiconsult strategien ‘3-2-1 GO’ for perioden 2016 til 2020. 

- Nå som halvparten av strategiperioden er tilbakelagt, presenterer selskapet en revidert strategi. ‘3-2-1 GO’ som ble lansert i oktober 2016, etter en suksessfull børsnotering, var en godt underbygget strategi basert på en sterk finansiell historie med lønnsomhet over gjennomsnittet for tilsvarende selskaper. I 2017 møtte bransjen i Norge lønnsomhetsutfordringer knyttet til et økende gap mellom vekst i markedstimerater og lønnskostnader. I tillegg hadde Multiconsult kostnader knyttet til implementeringen av nytt ERP-system og kjøp av Hjellnes-gruppen. I lys av den utfordrende lønnsomhetssituasjonen har selskapet fokusert på lønnsomhetsforbedringer, men ser nødvendigheten i å øke innsatsen ytterligere for å forbedre driften og utnytte sin markedsposisjon til å gjenvinne lønnsomheten. Derfor fokuserer den reviderte strategien på å forbedre ‘gain’ og ‘operations’, for å utvikle Multiconsult-gruppen videre, heter det i en melding fra selskapet.

- Bransjen befinner seg i en mer utfordrende tid enn noensinne, med tanke på prispress. Samtidig er markedsutsiktene for forretningsområdene våre gode, med tanke på volum og fremtidige muligheter, med rekordsterke kontraktsutsikter i enkelte av våre forretningsområder. For å sikre god fremtidig utvikling er det først og fremst viktig å gjenvinne lønnsomhetsnivået. Det er dette vi nå vil oppnå med den reviderte ‘GO’-strategien. Vår ambisjon er å oppnå lønnsomhet bedre enn gjennomsnittet av sammenlignbare selskaper, samt å styrke drift og verdiskaping, sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen.

Den reviderte strategien representerer en uendret kurs, med redusert hastighet. Multiconsults vekstambisjon er nå å vokse i takt med markedsutviklingen. Det langsiktige målet om ekspansjon til Sverige og Energi internasjonalt består, men horisonten for gjennomføring er utsatt til lønnsomheten er gjenvunnet.