Øystein Jacobsen (fra venstre) tester konstruksjonsferdighetene på Multiconsults BM-dagen-stand under oppsyn av Silje Holten, Una Bratlie og Rune Hoggen.
Øystein Jacobsen (fra venstre) tester konstruksjonsferdighetene på Multiconsults BM-dagen-stand under oppsyn av Silje Holten, Una Bratlie og Rune Hoggen.

Multiconsult går høyt ut på BM-dagen – Vi vet at det kommer flinke folk herifra

Multiconsult er blant bedriftene som ser til Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU i Trondheim når de bygger opp laget. På BM-dagen tester de også hvor gode studentene er til å bygge.