Oslo 20170713. Dronebilde av Stortinget. Foto: Tore Meek / NTB scanpixStortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen på befaring på Stortingets byggeplass onsdag ettermiddag. Nils BJørke bak. POOL Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixOslo 20180321. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og Nils Bjørke på befaring på Stortingets byggeplass onsdag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixStortingets presidentskap og Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen t.v på befaring på Stortingets byggeplass onsdag ettermiddag. Her sammen med Nils Bjørke , Magne Rommetveit, Ann Kristin Hansen og Morten Wold t.h. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixOSLO 20180405. Ny direktør for Stortinget, Marianne Andreassen Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Multiconsult avviser påstander om grov uaktsomhet i 200 siders tilsvar til Stortinget

Multiconsult sender i dag «et utførlig» tilsvar på i underkant av 200 sider på 125-millioners søksmålet fra Stortinget. Kommunikasjonsleder Gaute Christensen sier de er klare for rettsak hvis Stortinget ikke er interessert i konstruktiv dialog.

Sluttsummen for byggeprosjektet på Stortinget har på tre år økt fra 1,1 milliarder kroner til 2,3 milliarder kroner. Stortingets presidentskap har lagt store deler av skylden på Multiconsult, og har stevnet prosjekteringsselskapet for 125 millioner kroner.

Kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult sier at de i dag sender et omfattende tilsvar på søksmålet på i underkant av 200 sider.

– Vi vil ikke diskutere innholdet i tilsvaret i media, men det er tydelig at Stortinget mener vi har opptrådt grovt uaktomst. Det er vi helt uenige i, sier han til Byggeindustrien.

Avviser påstander

Christensen påpeker at de prinsipielt ikke kommenterer juridiske prosesser, men at tidligere påstander fra presidentskapet har vært så drøye at de har sett seg nødt til å ta til motmæle.

– Etter den siste overskridelsen på en halv milliard kroner, knyttet Stortinget deler av beløpet til oss. De sa at vi har økt vårt honorar med 95 millioner kroner, men det rett og slett feil. Vi har økt honoraret med 12 millioner kroner siden i fjor sommer, sier han.

Håper på bedre samarbeidsklima

Christensen sier Multiconsult er klare for rettssak dersom Stortinget ikke trekker søksmålet, men at de håper det ikke går så langt.

– Vi er spente på hvordan prosjektet kommer til å bli ledet framover. Vi er alltid åpne for en konstruktiv dialog, også når det gjelder søksmålet. Vi håper det kan være rom for et bedre samarbeidsklima med Stortinget i framover, og at de som settes til å lede prosjektet forstår rollene til de ulike aktørene i prosjektet, sier han.

– Tar dere noe selvkritikk?

– Vi burde sagt tydeligere ifra til Stortinget i en tidlig fase at de burde styrke byggherreorganisasjonen sin. Vi har nå gitt et utførlig tilsvar til Stortinget søksmål og dermed også redegjort for vårt ståsted når det gjelder egne leveranser, sier han.

Maksimalt 9 millioner

Christensen uttalte nylig overfor Dagens Næringsliv at de ikke vil diskutere noen annen erstatning enn maksimalt ni millioner kroner, som allerede er kontraktfestet ved eventuelle prosjekteringsfeil.

Les også: Stortinget tilbys ni millioner kroner etter byggesprekken

Stortingets administrasjon bekrefter overfor Byggeindustrien at de har mottatt tilsvaret til Multiconsult.

«Vi vil gå grundig gjennom tilsvaret, og ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til verken dette eller Multiconsults uttalelser til Byggeindustrien nå», skriver de i en e-post .

De legger til at det er retten som nå styrer den videre saksgangen, herunder tidspunkt for hovedforhandling med partene.

Går gjennom tilsvaret

Den nye stortingspresidenten Tone Wilhelmsen Trøen (H) uttalte nylig til Dagens Næringsliv at hun jobber med å orientere seg i saken.

– Det har vært viktig for meg å sette meg grundig inn i byggesaken. Men foreløpig vil jeg ikke kommentere planene om søksmål mot Multiconsult eller den totale kostnadsrammen, før den eksterne kvalitetssikringen av tallgrunnlaget foreligger i april, sier hun.

Skal gjennomgå prosjektet

Stortingets nye direktør Marianne Andreassen uttalte torsdag til NTB at hennes fremste prioritet blir å gjennomføre byggeprosjektet.

Les også:Stortingets nye direktør vil unngå ny byggesprekk

- Jeg vil legge avgjørende vekt på å gjennomføre dette innenfor den rammen som Stortinget ventes å fastsette i løpet av våren, sier hun.

Andreassen varsler at hun vil følge opp gjennomgang av hele byggeprosjektet når det en gang blir avsluttet.

– Jeg tror det ligger mye lærdom å hente av de feilene som er gjort, sier hun til NTB.

Les mer om hvordan ansatte i Multiconsult har opplevd byggeskandalen på Stortinget i neste utgave av Byggeindustrien.

Les også: