Mulig konflikt i transportsektoren berører byggenæringen

Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet har varslet plassfratredelse for en del av sine medlemmer med virkning fra arbeidstidens begynnelse 27. april. Dersom det blir konflikt vil transport av gods innenfor bygge- og anleggsnæringen kunne stoppe opp.

Varselet omfatter bl.a. ansatte i godstrafikk. Bedrifter som ikke kan sysselsette sine ansatte som følge av mangel på leveranser kan permittere berørte arbeistakere etter reglene i hovedavtalens kap. VIII. I praksis kan det være f.eks. en dags varsel. BNLs medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale har tidligere fått utsendt heftet Tariffoppgjøret og bedriften.