Denne gjengen mottok nylig Kynningsruds HMS-pris for 2014. Foto: Kynningsrud.

Mottok Kynningsruds HMS-pris

Kynningsruds HMS-pris for 2014 gikk til prosjekt «Edward».

Nylig mottok 14 glade og stolte montører, montasje- og

Om prisen

Siden år 2000 har Kynningsrud årlig delt ut sin egen HMS-pris. Formålet med prisen er å sette fokus på positive, idérike mennesker, og gis til medarbeidere eller enhet som har vist et spesielt positivt engasjement for arbeidsmiljøet basert på Kynningsruds verdigrunnlag: Ærlighet - Lojalitet - Entusiasme.

prosjektledere på Prosjekt «Edward» Kynningsruds HMS-pris for 2014. Prisen har til nå hovedsakelig blitt utdelt til enkeltpersoner for deres HMS-engasjement i tråd med Kynningsruds HMS-visjon «Først HMS!», og det er aller første gang at en hel prosjektgruppe har blitt nominert og utpekt som vinner, skriver Kynningsrud i en melding.

At prisen for første gang er delt ut til et prosjekt er spesielt. Dette satt også juryen fokus på i sin begrunnelse for prisutdelingen.

« At et prosjekt har blitt nominert og i tillegg blitt prisvinner er meget positivt, og styrker Kynningsruds HMS-tankegang. «Først HMS!» skal implementeres ikke bare blant medarbeiderne, men også i prosjekter og hele organisasjonen», skriver juryen i sin begrunnelse.

Prosjekt «Edward» på Fetsund ble ifølge Kynningsrud et vellykket prosjekt med et særdeles godt resultat med tanke på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Hele divisjonen har bidratt til suksessen, men det er medarbeiderne ute på byggeplassen som ble nominert og er prisvinnere, melder selskapet.

Montasjearbeidene har 9405 timer, og har et meget lavt sykefravær på under 0,4 %. Mange dokumenterte risikovurderinger og «grønnlappregistreringer» (RUH) har vært utført og bidratt til et prosjekt uten en eneste skade på personer eller materiell. Arbeidene har vært særdeles godt planlagt og organisert – både av våre egne og av kunden, AS Miljøbygg, skriver Kynningsrud.