Knut Skogstad i Flexit. Foto: Christian Aarhus

Møtte politikerne: Ba om ENØK-midler i stedet for støtte til elektriske motorsykler

Representanter fra hele byggenæringen ga torsdag en statusrapport til stortingspolitikerne. Budskapet var at dersom man ikke gjør grep nå, så kan det bli masseledighet i bygg og anlegg. Politikerne lyttet, men kom ikke med noen løfter om motkonjunkturgrep.