Statkraft og Celsa Armeringsstål samarbeider om å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk i Mo i Rana. Målet er å produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål.

Statkraft og Celsa Armeringsstål samarbeider om å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk i Mo i Rana. Målet er å produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål.

Mottar millionpott i Enova-støtte til bruk av hydrogen i produksjon av armeringsstål

Enova støtter bruk av hydrogen i produksjon av armeringsstål i Mo i Rana med 121,4 millioner kroner.

Statkraft og Celsa Armeringsstål (Celsa) samarbeider om å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk i Mo i Rana. Målet er å produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål.

Tildelingen av 121, 4 millioner kroner fra Enova til en ny valseovn som er tilpasset bruk av hydrogen er et viktig skritt i retning av å nå denne målsettingen, ifølge en pressemelding.

Sammen med Mo Industripark har Statkraft og Celsa arbeidet med dette prosjektet i flere år. Enova-støtten for en omstilling til bruk av grønt hydrogen er et viktig steg på veien mot en utslippsfri stålindustri, heter det videre i meldingen.

Susanne Nævermo Sand, bærekraftsjef i Celsa.
Susanne Nævermo Sand, bærekraftsjef i Celsa.Celsa

– Statkraft synes det er flott at Enova har gitt støtte til finansiering av ny ovn til stålproduksjonen hos Celsa. Det gir mulighet for en grønnere industri med en betydelig utslippsreduksjon og betyr samtidig at Statkraft nå kan gå videre og se på hvordan vi kan få etablert en produksjonsenhet som kan levere hydrogen til Celsa og etter hvert til andre forbrukere i Mo i Rana, sier Bjørn Holsen, SVP for New Business i Statkraft.

Susanne Nævermo-Sand er bærekraftsjef for Celsa Nordic og prosjektleder for Celsas hydrogenetablering. Hun peker på at prosessen krever sterk innovasjonskraft fra samarbeidspartnerne.

– Vi har kommet langt i planleggingen av dette prosjektet. Ovnene som kan levere kraften som trengs for vår drift på 100 prosent hydrogen finnes ikke i verden i dag. Vi vil derfor bli ledende innenfor teknologi for grønn omstilling når dette står klart, sier Nævermo-Sand.

De spanske eierne, Celsa Group, er begeistret for satsingen og påpeker samtidig at stålverket allerede har et lavt klimaavtrykk på produksjonen av stål.

– Med 100 prosent resirkulert stålskrap som innsatsfaktor klarer vi å produsere stål med en sjettedel utslipp sammenliknet med ordinær fremstilling. Med hydrogen som primær energikilde i valseverket i Mo i Rana kan vi fjerne de siste av våre egne utslipp, noe som tilsvarer seksti prosent av total CO2 pr år. Dette vil være et solid skritt fremover i det grønne skiftet, sier Juan Carlos, Chief Officer Sustainability and Strategy i Celsa Group.

Fra slutten av 2024 vil Celsa være i stand til å tilby en begrenset mengde armeringsstål til sine kunder innfor bygg og anleggsbransjen i Norden som ønsker å ta ledelsen i det grønne skiftet. Et armeringsstål produsert på 100 prosent vannkraft i smelteprosessen og hydrogen i valseprosessen. Målet er å ha klart et kvantum på over 50.000 tonn i 2024 og deretter øke mengden år for år.

– Bruk av hydrogen som primær energikilde for å produsere armeringsstål til våre kunder i Norden, medfører at vi også er med på å redusere utslippene i bygg- og anleggsbransjen. Vi skal lede an i denne utviklingen og ønsker at resten av industrien skal adoptere løsningen vår, sier Susanne Nævermo-Sand.

– Statkraft vil nå gå videre med de kommersielle forutsetningene for et produksjonsanlegg for elektrolyse i Mo i Rana. Vårt mål er å kunne ta en beslutning om å bygge et produksjonsanlegg for grønt hydrogen tidlig i 2023. I så fall kan anlegget stå klart i 2024, sier Bjørn Holsen i Statkraft.