Morten Vilhelmshaugen

Mot rekordår for POB Gruppen

Lier-baserte POB Gruppen ligger an til en 2019-omsetning på 750 millioner kroner.

- Dette er en soleklar ny rekord, sier daglig leder Morten Vilhelmshaugen i en pressemelding fra selskapet.

- Der 2018-topplinjen viste en omsetning på 491 millioner ligger vi i år an til å ende på 750 millioner, en oppgang på mer enn femti prosent. Ekstra gledelig er det at bunnlinjen følger med. Prognosen indikerer et 2019-resultat på i overkant av fem prosent, opp solide to prosentpoeng fra fjoråret, sier en fornøyd Vilhelmshaugen.

Han trekker frem arbeidet med å bygge en enhetlig bedriftskultur, motiverte medarbeidere og solid organisering som et viktig fundament i arbeidet for å skape verdier.

. Et vedvarende sterkt fokus på operasjonell drift og HMS gir resultater. Vi har gjennom året foretatt en rekke strategiske nyansettelser, tilført viktig spisskompetanse innenfor alt fra KS til prosjektlederleddet. Målet om at lærlingene våre innen utgangen av 2020 skal utgjøre ti prosent av arbeidsstyrken er også innenfor rekkevidde, per i dag ligger vi på 7, 5 prosent, sier han.