Mot nye rekorder i gjør det selv-markedet

Mange fryktet byggenæringen skulle stoppe opp etter at koronapandemien tok tak i Norge. Slik gikk det heldigvis ikke. Den profesjonelle delen av næringen har holdt det gående på en god måte, aktiviteten har vært jevnt høy og mange av de store selskapene melder om gode 2020-tall.

Men veldig mange av de mindre virksomhetene har også hatt mye å gjøre gjennom denne perioden, ikke minst innen det private boligmarkedet. Veldig mange benyttet fjoråret til å ruste opp hjemmene sine, både ut- og innvendig. Mange har fått inn profesjonell hjelp til å gjøre disse jobbene, noe som har holdt mange virksomheter i live gjennom en krevende periode. Men mange har også gjort mye av disse enkle oppgavene hjemme selv, ikke minst er det veldig mange som kan møte våren med nye terrasser og uterom ved boligene sine. Det så vi ikke minst med tanke på salget av impregnert trevirke som veldig mange benytter i gjør det selv-markedet.

I sommerhalvåret 2020 var det ytterst få som dro på ferie utenlands, og mange valgte å bruke ferien hjemme og til å utføre en rekke oppgaver som kanskje har vært usatt i mange år. Nå skulle alt gjøres. Det ble dermed et rush på byggevareforretningene, og flere gikk tomme for enkelte varer – ikke minst impregnert trevirke. Nå tyder det aller meste på at vi også i år får en sommer der det blir gode muligheter til arbeid i og rundt hjemmet – og liten sjanse for en utenlandstur. Dermed forbereder både håndverkerne og byggevarehandelen seg på et nytt toppår innen denne delen av markedet.

Treindustrien sier i et intervju i nyeste utgaven av Byggeindustrien de nå har gjort klar produksjonen til nok et storinnrykk, og man regner ikke med at lagrene skal gå tomme for impregnert trevirke. Så får vi se hvordan dette utvikler seg.

Et annet moment som ytterligere kan være med å forsterke denne delen av gjør det selv-markedet, er at regjeringen nå har åpnet for at det blir enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom. Denne endringen gjelder fra 1. mai og innebærer helt konkret en forskriftsendring som innebærer at man kan å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen. Det blir også mulig å sette opp terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk uten å søke, og mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan brukes til beboelse og varig opphold. Dette gir nye og forenklede muligheter for mange av oss, og vil opplagt kunne øke trykket på byggevarehandelen ytterligere. Vi regner det som rimelig sikkert at sommeren 2021 vil bli et nytt rekordår for gjør det selv-markedet i Norge - og mange vil være travelt opptatt i sine respektive hager med å bygge nytt og utvide. Så får vi håpe HMS-arbeidet ivaretas, og at ikke for mange møter opp på jobb i august med blå tomler og erfaringer rundt byggverk og konstruksjoner som ikke ble som man håpet.