Gravemaskinen er koblet til strøm når den er i drift. Kabeltårn til venstre i bildet. Foto: Marit Krekvik/ Statens vegvesen
Gravemaskinen er koblet til strøm når den er i drift. Kabeltårn til venstre i bildet. Foto: Marit Krekvik/ Statens vegvesen

Mot helelektrisk produksjonslinje for E39 Betna-Stormyra

Med en 52 tonns gravemaskin som går på strøm tar Statens vegvesen steget mot helelektrisk produksjonslinje i byggingen av ny E39 i Heim

– Målet er å lære mer om hvordan nullutslippsmaskiner vil fungere ute på en anleggsplass. Veiprosjektet E39 Betna-Stormyra er valg ut som et av Statens vegvesen sine pilotprosjekter, for å teste ut nettopp dette, skriver etaten i en pressemelding.

– I dag setter vi i gang med elektrisk lasting, og nærmere sommeren tar vi også i bruk elektrisk steinknuser, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen i meldingen.

I kontrakten for parsellen mellom Betna og Hestnes er det stilt krav til at knusing av masser skal foregå ved bruk av elektrisitet. Hvis entreprenøren i tillegg tar i bruk maskiner som utslippsfritt laster stein og mater knuser, så får de tilskudd til dette, og. Det har totalentreprenør Bertelsen & Garpestad planer om å få til.

– Det er denne veien bransjen går, og vi vil være i front. Vi ser på dette som et referanseprosjekt som gir oss verdifull erfaring, sier Henning Lysaard, HMS leder i Bertelsen & Garpestad i meldingen.

Etter hvert vil prosjektet også få tilgang til to elektriske dumpere. Da vil transporten av masser gå på strøm, og deler av produksjonslinjen blir helelektrisk.

Elektriske dumpere er ikke nevnt i kontrakten, men dette er noe Statens vegvesen og Bertelsen & Garpestad har forhandlet inn i etterkant.

– Når vi får på plass en elektrisk produksjonslinje får vi virkelig testet hvordan dette fungere i praksis. I etterkant skal vi dele våre erfaringer med andre prosjekter, og bidra til reduksjoner i klimagassutslipp også på andre veganlegg, sier Innerdal.

– Viktige lærepunkter er hvordan kabling av maskiner påvirker mobiliteten, HMS i forbindelse med elektrifisering og samarbeid med strømleverandører. I tillegg skal vegvesenet også høste erfaringer rundt hvordan kontraktskrav og tilskudd påvirker leverandørenes satsing på elektrisk utstyr, heter det videre i meldingen.

Statens vegvesen og totalentreprenør Bertelsen & Garpestad vil lære mer om hvordan nullutslippsmaskiner fungere ute på en anleggsplass. Fra venstre: Henning Lysgaard (B&G), Odd Helge Innerdal (Statens vegvesen) og Per Livar Ramsli (B&G). Foto: Marit Krekvik/Statens vegvesen
Statens vegvesen og totalentreprenør Bertelsen & Garpestad vil lære mer om hvordan nullutslippsmaskiner fungere ute på en anleggsplass. Fra venstre: Henning Lysgaard (B&G), Odd Helge Innerdal (Statens vegvesen) og Per Livar Ramsli (B&G). Foto: Marit Krekvik/Statens vegvesen