Mørklagte kommuner

Situasjonen i Steigen kommune begynte å bli kritisk etter at strømmen har vært borte mer eller mindre i seks døgn. Nå er strømmen kommet tilbake - og folket jubler. Heldigvis skjer dette i en landkommune hvor de aller fleste har alternativ oppvarming. Etter den store nyttårsorkanen i 1992 var bl a Kristiansund strømløs i en uke. Også det gikk bra, men moderne samfunn er sårbare når strømmen går. Og byene er selvsagt ekstra utsatte.

Det vi ikke helt begriper er at man ikke har en bedre beredskap med strømaggregater. Selv små private aggregater kan være til stor hjelp, men de kommer selvsagt til kort i store bygg. Vi undres også over at bønder som har melkekyr på båsen ikke sikrer seg. Både sivilforsvaret og forsvaret har aggregater som det rekker men hvorfor tar det så lang tid før dette utstyret er på plass for dem som trenger det. Selvsagt kan man kritisere kraftlaget for at man har valgt en gal trase for kraftlinjen. Men den som har opplevd skikkelig uvær vet at uansett trase er åpne strømledninger alltid i faresonen. I Steigen hadde strøm-mastene knekt som fyrstikker. For vår del tenker vi på alle dem som nå jobber livet av seg for å få strømmen tilbake. De har en tøff og kald jobb. Dette er heltene i samfunnet i dag.