Trollstigen sett fra utsiktsplassen ved besøkssenteret. Trollstigen er et veistykke på fylkesvei 63 i Rauma kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Foto: Marianne Løvland / NTB
Trollstigen sett fra utsiktsplassen ved besøkssenteret. Trollstigen er et veistykke på fylkesvei 63 i Rauma kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Foto: Marianne Løvland / NTB

Møre og Romsdal ber om hastemøte om Trollstigen

Møre og Romdal fylkeskommune ber om et hastemøte med samferdselsministeren. De ønsker en avklaring om hvor mye staten kan bidra med til sikring av Trollstigen.

Fylkeskommunen sier de selv ikke har penger til å gjennomføre nødvendige sikringstiltak og har bedt om et hastemøte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og næringsminister Cecilie Myrseth, skriver NRK.

Fredag 7. juni åpnet Trollstigen for sesongen etter en grundig risikovurdering.

– Vi så at det var behov for en skikkelig gjennomgang av situasjonen i Trollstigen og tryggheten til trafikantene for å kunne åpne veien, sa fylkesveisjef Ole Jan Tønnesen i en pressemelding torsdag.

Møre og Romsdal fylkeskommune jobber for tiden med et forprosjekt for fjellsikring i Trollstigen. Rapporten er planlagt ferdigstilt høsten 2024.