Ronny Nilsen (t.h.) gratulerer butikksjef Terje Johannessen og selger Truls Grændsen med utvidelsen av Montèr sitt byggevarehus i Narvik. Foto: Optimera/Marcus Fjelldal

Ronny Nilsen (t.h.) gratulerer butikksjef Terje Johannessen og selger Truls Grændsen med utvidelsen av Montèr sitt byggevarehus i Narvik. Foto: Optimera/Marcus Fjelldal

Montér Narvik med storinvestering

Montér har gjort store investeringer på anlegget i Narvik.

Nå flyttes trelast og tyngre byggevarer under tak som skal sikre en mer effektiv vareplukking samtidig som vareutvalget utvides.

– At vi blir mer komplette er til stor nytte for kunder i alle kategorier. Mye handler om å hjelpe folk til riktige produkter i riktig mengde på en enkel måte. Da kan de bruke tid på bygging fremfor innkjøp, sier daglig leder Ole-Tom Martinussen i en pressemelding.

Byggeprosjektet innebærer også bedre utnyttelse av anlegget som ligger ved E6 på Fagernes, rett ved innkjøringen sydfra til byen. Varer som tidligere måtte bli hentet av medarbeiderne kan nå plukkes av kundene selv.

En annen nyhet er et temperert og fuktstyrt rom for listverk, plater og gulv.

Byggevarehuset tilhører Optimera og Montér. Optimera satser stort på landsdelen. Montér Harstad og Montér Tromsø har også fått drive thru-anlegg.

I fjor høst kjøpte Optimera dessuten Hamco Bygg i Rossfjordstraumen i Midt-Troms. Her blir det produksjon av bygningselementer, pre-cut, takstoler og garasjer.

– Vi er i godt inngrep med proffkunder også i Narvik. Å levere prefab er viktig for å forenkle og effektivisere jobben deres. De kan bygge mer med samme antall medarbeidere og stille sterkere overfor konkurrenter utenfra, sier regionsjef Pål Kristoffersen for Optimeras Region nord, i meldingen.