Møller Bil Jessheim

Prosjekteringsleder Marie Breen og prosjektleder Kristian Tenold i i Betonmast Romerike.
Betonmastlogo

Betonmastlogo

AsplanViaklogo

AsplanViaklogo

BerntsenCato

BerntsenCato

LeifRunars

LeifRunars

Artea

Artea

Protanlogo

Protanlogo

Lianlogo

Lianlogo

Giljelogo

Giljelogo

HBBlikk

HBBlikk

Energimalogo

Energimalogo

BillkvamFagerhaug

BillkvamFagerhaug

AskimMysenRør

AskimMysenRør

Mjøndalenlogo

Mjøndalenlogo

Midthauglogo

Midthauglogo

Møller Bil Jessheim har nå flyttet inn i sine nye moderne lokaler på Oslo Airport City på Gardermoen. Her har Møller i tillegg bygget et stort dekkhotell samt et lakk- og skadesenter.

Fakta - Dekkhotell og lakk- og skadesenter

Sted: Gardermoen

Prosjekttype: Bilanlegg

Areal: 3.000 kvadratmeter

Byggherre: Viridis Gardermoen AS (Møller Eiendom/
Stokke Industri)

Totalentreprenør: Betonmast Romerike

Kontraktsum: Cirka 65 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt: Holon

Landskapsarkitekt: Holon/Paraplylandskap

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIV rør: Askim & Mysen Rør l RIV vent: Bryn Byggklima l RIE: Gardermoen Elektro l RIBr: AFRY l RIG: RIGeo l RIBfy: Holon/Miljøconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Jahr Transport l Bæresystem: Straye Stålbygg l Tømrer-arbeider: RMB l Glass-/alu: Viken Fasade l Porter: Assa Abloy l Rullegitter: Haby l Dører: Optimera l Systeminnredning: System 1 l Lås og beslag: Lås & Sikring l Maler: Artea l Flis: Leif Runars l Gulvbelegg: OTG l Gulvstøp: Tiller Vimek l l Gulvsparkling: Mjøsprodukter l Taktekking: Protan Entreprenør l Trapper innvendig. Midthaug l Trapper utvendig: Weland l Baldakiner, skjermtak: JNG Montasje l Branntetting: Byggimpuls l Elektro: Gardermoen Elektro l Rørlegger: Askim & Mysen Rør l Ventilasjon: Bryn Bygg-klima l Solcellesystem: Solcellespesialisten l Kjøkken: Sørlie Prosjektinnredninger l Heis: TKS Heis l Løftebord: Reolteknikk l Gjerder, porter og bommer: Østcom

Fakta - Forhandlerbygget

Sted: Gardermoen

Prosjekttype: Bilanlegg

Areal: 12.000 kvadratmeter

Byggherre: Viridis Gardermoen AS (Møller Eiendom/
Stokke Industri)

Totalentreprenør: Betonmast Romerike

Kontraktsum: Cirka 220 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt: Meinich Arkitekter

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: COWI (betong), Ing. Atif Akram (hulldekker), Sweco (limtre) l RIV, RIE, RIBfy, RIM, RIEn: Norconsult lRIBr: AFRY l RIA: Efterklang l RIG: RIGeo l RIVA: Asplan Viak, EM Prosjekt

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Jahr Transport l Betongarbeider: Cato Berntsen l Bæresystem: Straye Trebygg l Ytterveggselementer: RVT l Murarbeider: Mjøndalen Mur & Puss l Tømrerarbeider: RMB l Glass-/alu: Viken Fasade l Porter: Assa Abloy, Norfo l Rullegitter: Haby l Blikkenslager: HB Blikk l Sol-av-skjerming: Nerligruppen l Dører: Optimera, Møre Trafo l System-innredning: System 1 l Innvendige brannvinduer: Gilje l Lås og beslag: Lås & Sikring l Maler: Artea l Flis: Leif Runars l Gulvbelegg: OTG l Parkett: Parkett-partner l Epoxy: Epoxy Betong Service l Gulv-avretting: Mjøsprodukter l Taktekking: Protan Entreprenør l Trapper, rekkverk: Midthaug l Branntetting: Byggimpuls l Elektro: Billkvam & Fagerhaug l Rørlegger: Eriksen & Jensen l Ventilasjon: Energima Ing. OH l Solcellesystem: Solcellespesialisten l Heis: TKS Heis l Løftebord: Reolteknikk l Stor-kjøkken: Berg & Dahl l Vinduer: Lian Vinduer

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

De tre nye byggene er satt opp av Betonmast Romerike i to totalentrepriser, men som er gjennomført av samme prosjektledelse og utbyggingen har foregått parallelt. Det nye anlegget ble overlevert ved årsskiftet, og er nå i full bruk. Samlet kontraktsum er på rundt 290 millioner kroner eksklusive merverdiavgift for begge trinnene.

Samlet er utbyggingen på rundt 15.000 kvadratmeter. Det nye forhandlerbygget til Møller Bil Jessheim er på cirka 12.000 kvadratmeter over to etasjer, mens dekkhotellet har et areal på cirka 1.200 kvadratmeter. Lakk- og skadesenteret er også er på rundt 1.700 kvadratmeter.

Totalentreprisen på bilanlegget ble inngått mellom Betonmast Romerike og Viridis Gardermoen AS, som er et selskap eid av Møller Eiendom og Stokke Industri, og har en verdi på cirka 220 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Kontrakten på dekkhotellet og lakk- og skadesenteret, som omtales som trinn 2 av utbyggingen, ble inngått i januar 2023 med Viridis Gardermoen, og er på cirka 65 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Lakk- og skadesenteret driftes som et Møller Bil skadesenter, mens dekkhotellet driftes av Møller Bil Jessheim.

Tomten utbyggerne har til rådighet i området er totalt på 50 mål.

Godt fornøyd

Aleksander Næss har vært Møller Eiendoms prosjektleder i utbyggingen.

– Vi er godt fornøyde med resultatet av utbyggingen og hvordan anlegget nå fremstår. Det er blitt fine bygg, sier Næss i en kommentar til Byggeindustrien. Han er også godt fornøyd med utbyggingsprosessen.

– Vi har hatt et godt og tett samarbeid med både Betonmast Romerike og Meinich Arkitekter gjennom hele utbyggingen, legger Næss til. Han er spesielt godt fornøyd med at man har klart å realisere store deler av råbygget på bilbutikken som en trekonstruksjon.

– Spennende utbygging

– Dette har vært en stor og viktig utbygging for Betonmast Romerike, og vi er meget godt fornøyde med anlegget som nå er tatt i bruk, sier prosjektleder Kristian Tenold i Betonmast Romerike. Selv om utbyggingen på Gardermoen har skjedd i to totalentrepriser, har Betonmast styrt utbyggingen gjennom en prosjektledelse, med Tenold som øverste leder, og dermed i prinsippet kjørt utbyggingen som ett prosjekt

Han forteller om en utbygging som har hatt en meget kort byggetid.

– Vi har vært avhengige av en rask fremdrift og effektiv bygging for å komme i mål. Vi har hatt noen utfordringer med innleieforbudet som ble iverksatt i fjor og ikke minst to tøffe vintre. Samtidig opplevde vi at underentreprenøren som var ansvarlig for råbygget i hovedbygget gikk konkurs i byggeperioden, men heldigvis hadde de gjennomført mesteparten av arbeidet på det tidspunktet, og dette klarte vi å løse på en god måte, og vi er meget godt fornøyde med det endelige resultatet, påpeker Tenold.

Modulsystem i hovedbygget

Det nye forhandleranlegget huser flere merker under Møller-paraplyen, og første etasje består av fire separate salgsavdelinger for Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi og Škoda, samtidig som etasjen vil romme et felles verksted for de fire merkene på rundt 3.000 kvadratmeter. Andre etasje består av avdelingen for bruktbilsalg med plass til rundt 80 biler, klargjøringsverksted, shine og lakkforsegling av nye biler og utleveringsrom for nye og brukte biler. Det er også personalfasiliteter som kantine, garderober og så videre i denne etasjen.

Dette bygget er realisert med et modulsystem som er bygget opp slik at man skal kunne konvertere arealer relativt enkelt mellom parkering, salgsareal, verksted, kontor og utlevering. Anlegget skal også være forberedt for utvidelser med opptil to etasjer ekstra med det samme modulbaserte systemet. Dersom bilvirksomheten i fremtiden flyttes til en annen lokasjon, kan bygget konverteres til logistikkvirksomhet eller kontor.

Trekonstruksjon

Byggherren ønsket en utbygging av forhandlerbygget med et råbygg i tre som en viktig del av konstruksjonen, og det har de fått. Dette er nokså sjeldent i denne typen forretningsbygg, men Tenold kan fortelle om en god prosess med både å prosjektere og bygge med denne konstruksjonstypen.

– Vi bygget med støpt plate på grunn, og det er benyttet limtresøyler og bjelker fra Moelven som en del av råbygget. De største bjelkene er hele 22 meter lange og veier ti tonn. Videre er det benyttet hulldekker i betong som etasjeskillere. Ytterveggene er bygget som bindingsverk fra Ringsaker Vegg- og Takelementer (RVT), som har levert og montert med malmfurukledning. Taket er tekket med folie, og store deler av taket er dekket med solcellepa-neler, forteller Tenold.

– Utfordrer det tradisjonelle bilanlegget

Meinich Arkitekter har hatt oppdraget med detaljregulering, rammesøknad og detaljprosjektering av det nye bilanlegget for Møller Bil Jessheim.

– Prosjektet bygger på et konseptstudie som utfordrer det tradisjonelle bilanlegget med hensyn til organisering og valg av bærekraftige løsninger. I hovedbygget er salghaller og mekanisk verksted på bakkeplan organisert om et innvendig atrium, åpent over to etasjer. I plan 2 er det kundelounge, utlevering av nye biler, klargjøringsverksted, bruktbilavdeling og sosiale funksjoner. Glasstaket over atriet gir daglys til arbeidsplassene her, som er «driftssentralen» i anlegget. Her forbindes alle funksjoner, kommunikasjon internt og mellom kunde og verksted, skriver Erik Søhoel, partner og faglig leder i Meinich Arkitekter, i en kommentar til Byggeindustrien.

Designmanual

Ved utbygging av denne typen bilanlegg med store internasjonale bilmerker, inngår detaljerte designmanualer som en viktig del av helheten. Dette måtte entreprenøren og arkitekten også ta hensyn til i utbyggingen på Gardermoen.

– Både vi i Betonmast og Meinich Arkitekter har jobbet med å tilfredsstille kravene som er nedfelt i designmanualen, og vi mener dette er blitt løst på en god måte, kommenterer Tenold. Han viser til at bygg med synlig bruk av tre ikke er så vanlig i denne sammenheng, men at man fant gode løsninger på dette.

Lakk- og skadesenter samt dekkhotell

Rett ved siden av det nye forhandlerbutikken, ønsket Møller å utvide tjenestetilbudet gjennom å etablere et lakk- og skadesenter og et utvidet dekkhotell på samme tomt. Dette omtales som byggetrinn 2 med to bygg på totalt cirka 3.000 kvadratmeter. Byggene er utført med betonggulv, stålbæring og sandwichvegger, og er omtrent like store

– Dette er en enklere type bygg enn forhandlerbutikken, og ble reist på nokså kort tid, forteller Marie Breen i Betonmast Romerike. Hun har vært prosjekteringsleder for lakk- og skadesenteret og dekkhotellet i utbyggingen

Dekkhotellet skal ha plass til cirka plass 3.000 dekksett, og det er åtte meter fri høyde i bygget.

I lakk- og skadesenteret er det i tillegg til verksteddelen blant annet et kantinerom, møtetom, garderobe og teknisk rom.

Holon har vært arkitekt for disse to byggene.

Strenge miljøkrav

I utbyggingen valgte byggherren å gå for strenge miljøkrav. Byggene er utført i energiklasse A, og skal sertifiseres i henhold til EUs taksonomi for bærekraftige bygg. De skal samtidig ha et energibehov som er ti prosent lavere enn nær nullenergibygg (nZEB).

– I planleggingen av hovedbygget la man opp til Breeam-Nor klassifisering som Very Good, men dette ble endret til Excellent etter kontraktinngåelse. De øvrige to byggene er ikke Breeam-sertifisert, men oppfyller de samme øvrige miljøkravene, sier Tenold.

Det er solceller på taket av to av byggene, og dette utgjør også en viktig del av miljøsatsingen. Dette solcelle-anlegget skal kunne produsere 500.000 kWt årlig.

– Det har vært artig å jobbe med en byggherre som vil bruke ressurser for å få en så bærekraftig utbygging som mulig, med lavt energiforbruk og et lavt utslipp, påpeker Tenold.

Dette skal også være det første bilanlegget der man benytter gjenbruksvann i vanskeanleggene. Samtidig valgte man også å flytte eksisterende skogbunn på tomten.

Godt samarbeid

Tenold og Breen forteller at det har vært et veldig bra samarbeid med byggherren.

– Det har vært en hyggelig og profesjonell tone mellom partene, og det har vært gøy å arbeide sammen med dem med et slikt prosjekt. Prosessen har gått fint og vi har ikke hatt noen alvorlige ulykker på byggeplassen. På topp hadde vi cirka 150 personer på byggeplassen samtidig, sier Tenold.

Han viser også til at de har benyttet mange lokale entreprenører fra Romerike på prosjektet.

– Det er alltid gøy når vi kan bruke lokal arbeidskraft og lokale firmaer slik at det drypper på regionen i flere ledd. Vi har hatt veldig mange hyggelige og ordentlige underentreprenører, forteller Tenold.


Flere prosjekter