Møllendalsveien 6-8

Constructa

Constructa

ErstadLekven

ErstadLekven

Schneiderlogo

Schneiderlogo

Moelvenlogo

Moelvenlogo

Hamstadlogo

Hamstadlogo

StoltzRiving

StoltzRiving

Jan

Constructa Entreprenør har fullført første byggetrinn av totalrehabiliteringen av to kontorbygg ved Store Lungegårdsvann i Bergen.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Rehab kontorbygg

Bruttoareal: Cirka 7.000 kvadratmeter

Byggherre: Entra

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Prosjekt-/byggeledelse: Erstad & Lekven Bergen

Arkitekt: Rambøll/Henning Larsen

Rådgivere: RIByFy, RIE og RIV: Cowi l RIBr: Konsepta l RI Fjernvarme: Norsk Energi

Underentreprenører og leverandører: Betongarbeid: Stoltz Entreprenør l Stålarbeid: Alsaker Stål l Alu/glass fasade: Holvik Glass l Tømrer: Torsvik Innredning l Modul-/systemvegger: Moelven Modus l Maler: Malermester Buer Bergen l Gulvlegger: Stigen & Kronheim l Rørlegger: Grevstad & Tvedt l Elektro: FLM Elektro l Ventilasjon: Hamstad l SD-anlegg/automatikk: Schneider Electric l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Heikki Bruvik

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Entra ASA, og Constructa Entreprenør har utført arbeidet i en totalentreprise. Arkitekt er Rambøll, hvor arkitektdelen nå har blitt en del av Henning Larsen. Byggetrinn 1 er på cirka 7.000 kvadratmeter og omfatter fire etasjer i Møllendalsveien 6 (inkludert kjeller) og to etasjer i Møllendalsveien 8. Byggearbeidene startet 1. mai i 2021 og ble ferdigstilt i slutten av januar i år.

Liten riggplass

Anleggsleder Robin Andersen i Constructa Entreprenør forteller at utfordringene i prosjektet har vært svært liten riggplass, kort byggetid og omlegging av utvendige høyspentkabler. Ut over dette har arbeidet gått greit.

Både Møllendalsveien 6 og 8 har kombinasjon av cellekontorer og kontorlandskap, med plass til totalt 260 arbeidsplasser. Det er sosiale soner i hver etasje og stillebokser i kontorlandskapene. I M8 har Nav en stor avdeling for kurs som dekker hele andre etasje. Nav er eneste leietaker i byggetrinn 1. Både Møllendalsveien 6 og Møllendalsveien 8 skal BREEAM-IN-USE sertifiseres.

Møllendalsveien 8 har seks kontoretasjer og ble ført opp i 1974 og påbygd i 2013. Møllendalsveien 6 har sju kontoretasjer og kjeller og ble bygd i 1976 og påbygd i 1990. Byggene ligger nær Danmarksplass, Solheimsviken og Bybanen. Møllendalsveien 6 ligger like ved Store Lungegårdsvann. Fra byggene er det utsikt mot Byfjellene.

Ribbet til skallet

Andersen sier at byggene ble ribbet til skallet før alle yttervegger ble tilleggsisolert innvendig med 15 centimeter. De fleste vinduene er beholdt. I Møllendalsveien 8 er det bygget to nye innganger; en mot øst for Nav og en fra gangbru i sør. Det er også innganger fra sjøsiden og fra øst til Møllendalsveien 6 og fra bakgården til begge byggene.

– Alt av rør, elektro (inkludert trafo og hovedtavle) og ventilasjon er ny. Kjøling er også ny. Det er sjøvannskjøling med grensesnitt i teknisk rom i kjelleren i Møllendalsveien 6. Alt fra teknisk rom og ut i sjøen er det Eviny (tidligere BKK Varme) som har hatt ansvar for, sier Andersen.

Nytt arbeidsplasskonsept

Interiørarkitekt Beate Leirvik i Henning Larsen forteller at byggene har fått et nytt arbeidsplasskonsept med åpen løsning for å utnytte daglyset på en bedre måte og samtidig arealeffektivisere bygget.

– Fargepaletten og planløsning er utarbeidet i samarbeid med bruker i en omfattende brukerprosess. Planløsningen er fleksibel og vil fungere godt i mange år fremover ved at den kan tilpasses ulike fremtidige behov. Miljø har vært i fokus gjennom hele prosjektet hvor gjenbruk og etterisolering er noen av grepene som gjør bygget bærekraftig og mer fremtidsrettet, sier Leirvik.

Logistikken i bygget er utarbeidet og forbedret med hensyn til tilkomst, flyt og sikkerhet. Det er åpnet opp mellom byggene i flere etasjer og satt inn nye trapper og heiser.

Arkitekt Anders Raa Tveit i Henning Larsen sier at utvendig er inngangspartiene forbedret for å gjøre adkomsten tydeligere for publikum. Spilekledningen utvendig henspeiler seg til fellesarealene innvendig for å skape et helhetlig og moderne uttrykk.

– I en totalrenovering som dette har eksisterende bærende konstruksjoner, bygningskropp og lave himlingshøyder lagt føringer for prosjekteringen. Et godt samarbeid og koordinering med andre rådgivere og entreprenør var derfor en viktig del av prosessen for å få byggene oppgradert til dagens behov og standard, og samtidig hensynta brukernes ønsker, fleksibilitet og det arkitektoniske konseptet, sier Raa Tveit.

U-form

Møllendalsveien 6 og Møllendalsveien 8 er bygget sammen mot øst og har i praksis U-form. Møllendalsveien 6 har bærende konstruksjon av prefabrikkerte søyler og dragere med hulldekker som etasjeskillere. Møllendalsveien 8 har plasstøpte dekker, søyler og dragere. Det er så langt ikke gjort noe med fasadene på byggene, men det vil bli utført i byggetrinn 2. I begge byggene er det tepper og belegg på gulv, fleksible og faste innervegger og trespilehimling og 60x60 centimeter systemhimling.

Innredning er utført med robuste materialer som er lette å holde rene.

Byggene har sju tekniske rom, tre i Møllendalsveien 6 (kjølesentral i kjeller og to ventilasjonsrom i plan 7) og fire i Møllendalsveien 8 (et ventilasjonsrom i plan 1 og to i plan 5 og varmesentral i plan 1). Byggene har fått nytt brannvarslingsanlegg og nye rømningsveier. Byggene har fått ny felles heis og flere løfteplattformer for bevegelseshemmede. Begge byggene har universell tilgjengelighet. Det er lyddempende plater i vegger og himling.

Etter rivning måtte alle masser i grunnen der det skulle komme nye grøfter fjernes og kjøres til deponi på grunn av sterk forurensing.

I kjelleren på M6 er det cirka 20 biloppstillingsplasser og et eget rom for sykkelparkering.

I neste byggetrinn vil det komme ny kantine og oppgraderte uteområder.

Sjøvannskjøling

Møllendalsveien 6-8 er prosjektert og gjennomført etter Tek17. Kjøling skjer med sjøvann. Fra teknisk rom i underetasje i Møllendalsveien 6 går det 184 meter lang sjøvannsrørledning ut i Store Lungegårdsvann. Begge byggene har balansert ventilasjon.

Direktør prosjektutvikling i Entra, Per Ola Ulseth, uttaler at det underveis i byggetrinn 1 ble besluttet å gjennomføre en rekke energitiltak knyttet til etterisolering og oppgradering av tekniske løsninger.

– Constructa har vist stor fleksibilitet og faglig dyktighet knyttet til å prosjektere og utføre disse tiltakene innenfor den angitte tidsfristen. Samarbeidet med Constructa i byggetrinn 1 har fungert bra, sier Ulseth.

Da byggeaktiviteten var på topp var 110 personer med. Arbeidene er utført uten fraværsskader.


Flere prosjekter