Møhlenpris oppveksttun

Constructa Entreprenør har totalrehabilitert Møhlenpris skole i Bergen sentrum i samspillsentreprise og bygget den om til et oppveksttun som rommer barnehage og barneskole.

Fakta

Sted: Møhlenpris, Bergen
Prosjekttype: Rehab, skole
Prosjektramme med merverdiavgift: 229 millioner kroner
Bruttoareal: Cirka 5.100 kvadratmeter
Tiltakshaver: Bergen kommune, Etat for utbygging
Totalentreprenør: Constructa Entreprenør
Prosjektledelse for byggherre: P7 prosjekt
Byggeledelse: Rambøll Norge
Arkitekt: ABO Plan & Arkitektur
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter
Interiørarkitekt: Sol Design
Rådgivere: RIB: Holst og Valen | RIV, RIG og RIMiljø: Multiconsult | RIE: Handegård og Pedersen | RIAku: Sweco | RIBr: Cowi | RISprinkler: VVS Fag | Arkitekt Trikkehallen: Jan Lohne Arkitekter

Underentreprenører og leverandører: Rivning, betongsaging/kjerneboring: Stoltz Entreprenør | Grunnarbeid: Åmodt Entreprenør | Anleggsgartner: Gravdal Hage Og Anlegg | Betongarbeid: Åmodt Entreprenør | Smed: Johs Alsaker Eftf | Nye vinduer: Nordvestvinduet | Rehab vinduer: Minde Snekkeri | Solavskjerming: Solskjermingsgruppen | Ytterdører: Kebo og Nilsen & Andersen | Innerdører: Neumann Bygg | Blikkenslager: Bygg og Ventilasjon og Bergen Air | Tømrer: Byggefirma Nilsen & Andersen | Maler: Malermester Røed | Gulvlegger: Paul I Kronheim | Rekkverk, takoverbygg og glassgulv: BBV ProffGruppen | Utv trapperekkverk, gjerder og porter: Smi Mekanisk | Rehab Trikkehallen: Minde Snekkeri | Rørlegger: Chr M Vestrheim | Elektro: Sønnico | Ventilasjon: GK Inneklima | Sprinkler: VVS Fag | Lås og beslag: Heikki Bruvik | Byggevarer: Neumann Bygg | Rent tørt bygg: RTBC

Bygget er tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel og ble ført opp i 1911-1912. Både hovedbygg, tilleggsbygg og skoleplass er vernet.
Oppveksttunet har plass til 250 elever fordelt på sju klassetrinn, avdeling for fremmedspråklige elever, skolefritidsordning og mellom 60 og 70 barn i to trinn i barnehagen. Det er mellom 50 og 60 arbeidsplasser ved oppveksttunet.
Tiltakshaver er Bergen Kommune ved Etat for utbygging. Etatens prosjektansvarlige Siv Stavseng. ABO Plan og Arkitektur har vært arkitekt, Smedsvig Landskapsarkitekter har planlagt uteområdene, mens Sol Design har vært interiørarkitekt.
Samlet areal er cirka 5.100 kvadratmeter. Prosjektrammen er 229 millioner kroner med merverdiavgift. Byggearbeidene startet i mai 2015. Oppveksttunet ble ferdigstilt for prøvedrift den 6. mars i år.

Fleksible læringsareal
Hver klasse holder til i et fleksibelt læringsareal som rommer formidlingsrom, grupperom, kontor for lærer og garderober.
Bygget rommer også skolekjøkken, administrasjonsdel, et samlingsrom med scene (branndimensjonert til 200 personer), bibliotek og spesialrom for musikk og dans, forming (keramikk, sløyd og håndarbeid) og forskning. Deler av bygget er tilrettelagt for utleie av lokaler på kveldstid og i helger. Uteområdene er delt mellom skole og barnehage. Barna i barnehagen har egen inngang fra sitt uteområde.

Tilført nye kvaliteter
Arkitekt Øyvind Bugge i ABO Plan og Arkitektur forteller at det var strenge føringer fra Byantikvar angående hva som kunne gjøres med fasader og vinduer.
– Det var ikke mulig å utvide bygget. Innvendig har vi renovert fullstendig og skapt et moderne oppveksttun med barnehage og barneskole. Bygget har fått nye tekniske installasjoner og blitt tilført nye kvaliteter. Vi har forsøkt å tilfredsstille kravene i Tek10 så godt som mulig. Den største utfordringen har vært å få til det romprogrammet Bergen kommune ønsket. Ved å presse inn noen funksjoner med skoskei har vi klart det, sier Bugge.

Krevende grunnarbeid
Anleggsleder Håkon Hageberg i Constructa Entreprenør forteller at det er bygget et nytt teknisk rom under skoleplassen. Grunnen består av fjell og løsmasser. Cirka 1.600 tonn av løsmassene var forurenset og er kjørt til godkjent deponi.
– Vi har også bygget ut 2,5 meter dype grøfter for å få frem horisontale føringsveier for ventilasjon i grunnen under skoleplassen og inn under bygget. Arbeidet var en kombinasjon av sprengning, meisling, stabilisering, hydraulisk spengning og wiresaging. Det er også etablert ny heissjakt inne i bygget. Vi måtte sage i vegger og dekker og sage oss ned i fjellet for å få plass til heissynk. Heissjakten er plasstøpt, sier Hageberg.
Bygget har form som en hestesko. Hovedbygget har tre etasjer og kjeller og loft, mens fløybygninger har to etasjer (og kjeller og loft). Bærende konstruksjon består av pusset bergensk hulmur med trebjelkelag mot yttervegg og plasstøpte dekker i trapperom og korridorer.

Hovedbyggeleder Ørjan Mongstad Myhr i Rambøll Norge sier at bygget ble 3D-scannet for å ha et tgangspunkt for detaljprosjekteringen.
– Noe av det første som måte gjøres var sanering av sopp, råte og asbest, sier Myhr.
Yttertaket ble utbedret i 2008. Nå ble lufting fra sutak og innover forbedret og takrenner ble skiftet.
Vinduene fra 1912 ble restaurert, men nyere vinduer måtte skiftes. Bygget har fått nye ytterdører. Myhr forteller at det var tett dialog med Byantikvaren for å beholde det opprinnelige fasadeuttrykket. Solavskjerming på nye vinduer er med screens som ligger diskret plassert i overkant av vinduene når de ikke er i bruk. De skal både dempe varme og blende for sollys.

Universell utforming
Byggets hovedinngang er endret og har fått universell utforming. Bygget har også fått flere innganger, alle med universell utforming. For bedret tilkomst for bevegelseshemmede har bygget ny heis og to løftebord.
Innvendig er det nye belegg og fliser på gulvene. Ved ombygging fra klasserom til fleksible læringsareal måtte mange innervegger tas ned og nye bygges. Bygget har fått systemhimlinger.

Det ble gjennomført rent tørt bygg under innredningen. Prosjektleder Johannes Gullbrå i Constructa Entreprenør sier at bygget ble holdt ryddig fra rivningen startet til ferdigstillelse. Sorteringsgrad for byggavfall er på 92 prosent (medregnet rivning).

Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og radiatorer, basert på fjernvarme. Alle tekniske installasjoner er nye, inkludert nye bunnledninger. Hele bygget er sprinklet. Det er tørt slukkeanlegg på kaldloft.
Gullbrå forteller at å finne føringsveier for tekniske installasjoner var krevende. – Å få inn ventilasjonskanaler var både utfordrende og tidkrevende. Jeg synes vi har fått til gode løsninger. Vi har sluppet de store overraskelsene i prosjektet og vi har levert til avtalt dato, sier Gullbrå.

Prosjektleder Erik Eskild har vært innleid som prosjektleder for Bergen kommune fra P7 Prosjekt. Han sier at å få til moderne undervisningsform i et bygg fra 1912 var utfordrende. – En viktig grunn til at vi har lyktes er at prosjektet er gjennomført i samspillsentreprise. Det har vært god stemning på byggeplassen og det er utført godt håndverk, noe som også har vært viktig, sier Eskild.
Ørjan Mongstad Myhr legger til at oppveksttunet har fått kvaliteter og at det skyldes samspillsentreprise der alle parter har hatt informasjon og oversikt og dyktige underentreprenører og gode håndverkere.


Flere prosjekter