Moelven skal installere Røkkes nye hovedkontor

Moelven Elektro AS skal gjøre den totale elektroinstallasjonen verdt 80 mill. i Kjell Inge Røkkes og Aker-selskapenes nye hovedkontor.

Hovedkontoret skal hus hele 2300 ansatte. Jobben består i å gjøre den totale elektroinstallasjonen ved bygget som inkluderer alt av sterkstrøm, et avansert teledatanettverk og et alarmsystem. Administrasjonen og arbeidsmåten i Aker er bygd opp omkring prosjekter og vi skal gjøre installasjonen slik at de er tilpasset deres måte å jobbe på. Det betyr stor fleksibilitet for de ansatte i bygget som er avhengig av å flytte mye rundt. Det skal bli spennende å kaste lys over Røkkes arbeid i det næringsbygget som er mest spennende i Norge for tida, sier direktør Geir Bjørke i Moelven Elektro AS. Prosjektet som skal være ferdig høsten 2007 er verdt rundt 80 millioner kroner for Moelven-bedriften. I tillegg til denne kontrakten har vi også skrevet kontrakt med fire skoler der vi skal gjøre alt installasjonsarbeidet. Til sammen vil disse jobbene alene inklusive Aker-jobben være verdt 130 millioner for oss. Vi vil øke omsetningen litt, men mest av alt betyr det at våre arbeidsplasser er sikret til langt ut i 2007. Det er ikke helt vanlig i denne bransjen, sier Bjørke. Bjørke sier at bedriften er på riktig vei inn i et marked mer bestående av prosjekter som næringsbygg, skoler, sykehus og kjøpesentre. Det er der vi gjerne vil være. Det betyr langsiktighet og trygghet i stedet for å måtte jobbe på halvårsbasis eller kanskje måned for måned som er mer vanlig i installasjonsbransjen. Vi kommer til å måtte øke gradvis med ny rekruttering av arbeidskraft ettersom dette og andre prosjekter skrider fram, sier Bjørke. Moelven Elektro AS er nå landets 6. største elektroinstallatør med en årlig omsetning på over NOK 200 millioner og har, inklusive nyoppkjøpte Mesna Installasjon AS på Lillehammer, rundt 150 ansatte fordelt på et hovedkontor og 7 avdelingskontorer. Mesna Installasjon AS er for øvrig en egen juridisk enhet, men ivaretar Moelven Elektro AS aktiviteter i Lillehammer-området.