MMC First Process Digernes Næringspark

defaultdefaultdefaultdefaultdefaultHar styrt prosjektet: Sentrale personer i utviklingen av nybygget til MMC First Process. Fra venstre Henrik Hildre (prosjektleder Ronny Tennfjord AS), Leon Rønneberg (driftssjef MMC First Process), Jostein Løken (prosjektleder Xpro) og Erland Reite (Prosjektleder Wenaas Kapital).

Med nybygget til MMC First Process etableres det for første gang maritim industri på utviklingsområdet Digernes næringspark utenfor Ålesund.

Fakta

Sted: Digernes i Skodje kommune

Prosjekttype: Næringsbygg

Byggherre: DPN 11 AS, eid av Wenaas Kapital og Møller Eiendom

Totalentreprenør: Ronny Tennfjord

Prosjektleder for byggherre: XPRO

Areal: 4520 kvadratmeter

Prosjektkostnad: Totalentreprise 80 mill. inkl. mva.

Rådgivende ingeniører: ARK Søk, ARK Bygg: Sportstøl Arkitekter. RIB, RIG: Conplan. RIBr: Konsepta. RIV: Riksheim Consulting. RIAKU: Cowi. RIE: Kvalsund Ingeniører.

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Busengdal Transport l Betongelementer: ElementPartner l Stål: DS Nor l Sandwich, stålplatetak: Midt Norsk Bygg og Eiendom l Taktekking: Vestlandstak l Vindu, ytterdører: H-Fasader l Heis: Heisplan l Systemvegger, himlinger: Moelven Modus l Maling, flis, belegg: Urke og Madsen l Elektro: HM Elektro l Rør og sprinkler, ventilasjon: VVS Teknikk Møre l Lås og beslag: Låsservice l Epoxy: Malermestrene BMV l Trapper/rekkverk: Midthaug

Det nye bygget er på totalt 4.520 kvadratmeter bruttoareal. Cirka halvparten er kontorlokaler og halvparten produksjonshall og lager. MMC First Prosess er en totalleverandør til fiskeri- og oppdrettsnæringen. Bedriften bygger komplette system til blant annet brønnbåter, fiskebåter og mottaksanlegg på land. Deler av systemene skal monteres ferdig i den nye hallen av ulike komponenter fra underleverandører.

Selv om medarbeiderne reiser rundt i hele verden, blir Digernes det nye samlingspunktet.

– Vi har hatt avdelinger på Vigra og Sjøholt i tillegg til Fosnavåg. Eiendommene på Vigra og Sjøholt er solgt og virksomheten er samlet her. Fosnavåg holder frem som før. Frem til nå har vi holdt til i gamle, slitte lokaliteter. Dette er en ny hverdag for oss. Vi har lagt vekt på at dette skal være et presentabelt sted hvor vi kan ta imot kunder. Flyttingen gir oss et «boost», sier driftssjef Leon Rønneberg i MMC First Process.

Første industribedrift på området

– Vi har lagt vekt på bærekraft og at vi skal være med på det grønne skiftet. Blant annet har vi montert flere elbil-ladere som både ansatte og kunder kan nytte seg av, sier Rønneberg. MMC First Process ble en realitet etter en sammenslåing i 2017. Samme år ble det besluttet en samlokalisering.

Rønneberg er veldig fornøyd med beslutningen om å etablere seg i Digernes Næringspark, til tross for at det ikke er flere fra den maritime klyngen i ålesundsområdet her.

– Det føles veldig riktig. Digernes er et knutepunkt som er lett tilgjengelig fra alle kanter. Vi har samlet oss under samme tak, og det er lett for både ansatte og kunder å komme hit.

«Skreddersydd» til leietager

Det 400 mål store næringsområdet 15 kilometer østover fra kjøpesenter-området Moa i Ålesund, utvikles i et 50-50 samarbeid mellom Wenaas Kapital og Møller Eiendom. De fleste byggene er satt opp av selskaper i dette systemet. MMC-bygget er eid av DNP 11 AS. Noe som spiller på at dette er tomt nummer 11 i Digernes Næringspark. Ifølge prosjektleder Erland Reite i Wenaas Kapital er dette det åttende bygget de setter opp. MMC First Process har leieavtale på åremål, men har vært med i hele utviklingsprosessen med tanke på å «skreddersy» bygget til eget bruk.

– Vi har lagt vekt på at det skal være funksjonelt for oss i dag, og at det skal være et sted vi både kan vokse og endre oss, sier Rønneberg.

Knapt 60 mennesker har arbeidssted i bygget i dag, 41 innen salg og administrasjon, 15 i verkstedet. Driftssjefen tror de kan vokse til 70 i løpet av et år.

Langvarig samarbeid

Bygget ble overlevert 4. september fra totalentreprenør Ronny Tennfjord AS. Det var tre uker før tiden.

Prosjektleder Reite i Wenaas Kapital sier de har samarbeidet med flere av de samme aktørene på de ulike byggene. En av dem er XPRO, et rådgivningsfirma som tilbyr prosjektadministrative tjenester fra prosjektutvikling til prosjektgjennomføringen og teknisk byggforvaltning i driftsfase.

– Vi har vært med på alle byggene her der Wenaas har vært involvert. Vi har utviklet et godt samarbeid. I dette prosjektet har også MMC First Process vært med fra starten og utviklet egne løsninger sammen med Sporstøl Arkitekter, sier prosjektleder i XPRO Jostein Løken.

– Vi lærer for hvert bygg vi setter opp, og det hjelper at flere av oss etter hvert kjenner hverandre godt. Vi har kontraktene ute i markedet på vanlig måte for anbud, men noen av aktørene går igjen. Både XPRO og totalentreprenørene går igjen i flere prosjekter. I dette prosjektet har det vært et godt samarbeid og tillitsforhold mellom alle involverte parter og det er nok hovedgrunnen til at vi har gjennomført på budsjett og at overleveringen kunne skje før tiden, sier Reite.

Prosjektleder Henrik Hildre hos totalentreprenør Ronny Tennfjord AS sier de har gjort seg ekstra flid med bygget.

– Vi er en lokal entreprenør med kontoradresse Stette rett i nabolaget her. Vårt hovedmarked er kontor- og næringsbygg. Dette er første gang vi er involvert i en utbygging her på Digernes Næringspark. Siden det er i nabolaget vårt, er det viktig for oss å vise oss frem, sier Hildre.

Kontorbygget er reist med bæresystem av prefabrikkerte betongelementer og hulldekke fra Åndalsnesbedriften ElementPartner.

– Fasaden er av treverk, med prefabrikkerte veggelementer som er innfôret i ettertid. Hallen har reisverk av stål med sandwichelementer skrudd på. En litt spesiell detalj på hallen er at vi har betongbrystning i bunn. Det vil si prefabrikkerte betongelementer som går 2,40 meter opp på veggen. Dette har vi gjort for at bygget skal tåle mer, for eksempel skal det tåle at en truck sneier borti, sier Hildre.


Flere prosjekter