Det er Økokrim som har ilagt de tre selskapene forelegg. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB

Det er Økokrim som har ilagt de tre selskapene forelegg. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB

Millionforelegg for ulovlig bygging i strandsonen i Færder kommune

Økokrim har ilagt tre selskap til sammen 1 million kroner i forelegg for ulovlig bygging i strandsonen i Færder kommune.

Foreleggene gis for overtredelse av plan- og bygningsloven.

To av selskapene får også inndratt vinning på til sammen 250.000 kroner, opplyser Økokrim.

Blant annet er det revet og så bygget et svømmebasseng, og i tillegg er det gjort inngrep i terrenget uten tillatelse fra kommunen, ifølge Økokrim.

– Økokrim håper at straffen som er ilagt, kan være et viktig signal til andre virksomheter om at de må sette seg inn i gjeldende regelverk, ha gode rutiner og være årvåkne slik at det ikke foretas inngrep i strandsonen uten at det foreligger nødvendig tillatelse, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.

Selskapene har fått frist til 15. januar med å ta stilling til om de vedtar foreleggene.