Foto: Moelven

Foto: Moelven

Milliardoverskudd på ett kvartal for Moelven

Moelven har tjent gode penger på den sterke etterspørselen etter trevarer i det siste. I årets tredje kvartal leverer de et driftsresultat på 1.142,5 millioner kroner.

Det samme tallet i tredje kvartal i fjor var 163,4 millioner kroner. Ikke uventet er dette trevaregigantens beste kvartalsresultat noensinne, og gir konsernet en brutto driftsmargin på 22,5 prosent.

I en pressemelding skriver de at omsetningen også hadde en pen vekst. Den er opp 1.283,3 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor, og ender på 3.950,5 millioner kroner.

- Det globale markedet får ikke nok av trevarer om dagen, og dette fortsetter å prege etterspørselen. Samtidig ser vi en mer normal sesongutvikling i hjemmemarkedet, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i meldingen.

- Den kraftige konjunkturutviklingen for trevarer vi har sett det siste året fortsetter, men det er usikkert hvor lenge den sterke etterspørselen vil vedvare. Det er i gode tider vi må videreutvikle oss, slik at vi er klare når den nye hverdagen kommer, legger han til.

Det amerikanske markedet har fremdeles stort behov for trevarer. Amerikanerne fortsetter å hente varer fra Europa, som også har en kraftig etterspørsel etter de samme varene. Det gjør at prisutviklingen har vært sterk så å si gjennom hele kvartalet, skriver Moelven.

I byggevarehandelen i de skandinaviske markedene har det vært litt roligere aktivitet, noe som er i tråd med forventningene. Innen virksomhetene som driver med limtre, byggmodul og systeminnreding er det en stabil markedssituasjon.

- Samlet sett skaper dette marginer som Moelven ikke har vært bortskjemt med, noe som gir et unikt mulighetsrom til å modernisere og videreutvikle våre industrier. Dette gjør at bransjen kan komme i kapp med morgendagens behov for klimasmarte løsninger. Vi vet ikke hvor lenge denne boomen vil vedvare, men vi er helt sikre på at fornybare byggematerialer ikke vil bli mindre etterspurt i årene framover, sier Kristiansen.