Illustrasjonsfoto.

Milliardhopp for Vestre korridor

Utvidelsen av Vestre korridor mellom Kristiansand og Sauda kan gjøre prosjektet flere milliarder kroner dyrere, men samfunnsnytten blir ifølge Statnett større.

Vestre korridor

Vestre korridor er sentralnettsforbindelsen mellom Kristiansand og Sauda. Prosjektet omfatter bygging av 8 stasjonsanlegg, ca. 225 km ny kraftledning, riving av ca. 200 km eksisterende kraftledninger og spenningsoppgradering fra 300 kV til 420kV av ca. 270 km av eksisterende ledninger. (Kilde: Statnett)

Kostnadsanalysene for Vestre korridor ble oppdatert i forbindelse med at styret i Statnett nylig vedtok en prinsipiell investeringsbeslutning for første trinn.

Prosjektet er utvidet med en ny stasjon og flere utvidelser, i tillegg til at det har vist seg behov for å forsterke ledningen på enkelte strekninger.

Dyrere

Kostnadsanslaget for prosjektet er nå beregnet til mellom 8 og 10 milliarder, mot mellom 6 og 9 i den tidlige fasen av prosjektet.

- Samtidig har utvidelsene av prosjektet ført til at samfunnsnytten er sterkere og den lokale nytten for tilkobling av ny fornybar betydelig større, skriver Statnett i en pressemelding.

- Vi har besluttet å legge til en ny stasjon på Hylen, sier prosjektleder Nils Sirnes.

– Samtidig utvider vi stasjonene på Ertsmyra i Sirdal og Kvinesdal med transformering til regionalnettet. Dette betyr at vi kan koble på langt mer ny fornybar energi i området, noe som øker samfunnsnytten og den lokale verdien av prosjektet, sier han.

Større dimensjoner

Beregningen av værpåvirkningen på flere av prosjektets strekninger viser at det er behov for større dimensjoner på ledningene. Dette er en nødvendig tilpasning for å trygge forsyningssikkerheten.

- Vestre korridor er et omfattende prosjekt og utvikles over lang tid, sier prosjektleder Sirnes. –Da er det naturlig at kostnadsbildet utvikler seg etter hvert som vi foretar flere løsningsvalg og får bedre oversikt over detaljene i prosjektet.