Forsvarskomisjonen av 2021. Forsvarskomisjonens leder Knut Storberget og Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Forsvarskomisjonen av 2021. Forsvarskomisjonens leder Knut Storberget og Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Milliardetterslep på vedlikehold i Forsvaret – øker med 500 millioner i året

Eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret har behov for cirka 30 milliarder kroner ekstra fram mot 2040.