– Den nye standarden for digitalisering av byggeplasslogistikk kan spare norske entreprenører for milliarder hvert år, sier direktør Bengt Herning for Virke Bygg og Anlegg.

- Milliarder å spare på digitalisering

– Den nye standarden for digitalisering av byggeplasslogistikk kan spare norske entreprenører for milliarder hvert år, sier direktør Bengt Herning for Virke Bygg og Anlegg. Han mener det er byggevarehandelen og industrien som er pådrivere.

Sist uke arrangerte Virke Byggevarehandel seminaret Digitalisering i praksis for å sette fokus på den nye standarden NeB Supply Material.

Digitalisering av bestillingsrutiner og byggeplasslogistikk vil ha stor betydning for kostnader og byggetid for norske byggherrer og entreprenører.

– For et par år siden hadde vi et seminar om BIM; Troll eller Kontroll – og vi er i ferd med å fjerne trollet. Hele verdikjeden henger sammen digitalt, selv om vi har identifisert mange stoppunkter. Med NeB Supply vil vi fjerne stoppunktet i forbindelse med byggeplasslogistikken, sier Herning.

Bedre byggeplasslogistikk
I Sverige har PEAB tatt i bruk den digitale meldingen BEAst Supply Material som er identisk med NeB Supply Material.

Direktør for Bygglogistikk, Lars Edberg, fastslår at digitalisering er nødvendig for bransjen for å kunne levere rett vare til riktig tid på byggeplass. PEAB kjører tre prosjekter i henholdsvis Gøteborg, Stockholm og Malmø, hvor standarden er tatt i bruk.

– Bakgrunnen for at vi begynte med dette er at vi ikke skal bruke tid på å konkurrere, men om å samarbeide om det å gjøre forretning sammen. Med en standard på plass bruker vi ressursene på leveringslogistikken, sier Edberg.

Leveringslogistikken bruker etiketten BEAst Label fra bestilling til levering. Det er kort og godt en etikett som inneholder leveransens losseplass, bygning, leilighet og helt ned til plassidentitet i leiligheten.

- Vi kan styre en dørstopper til et visst rom, alt står på etiketten, forteller Edberg.

Slipper brannslukking

Han fastslår at den teoretiske kostnadsreduksjonen ved å digitalisere bestillings- og leveringslogistikken beløper seg til 25 prosent av den totale byggekostnaden. Med digital leveringslogistikk, følger det automatisk med bedre flyt i selve byggeplasslogistikken.

– Vi gikk fra å tenke arbeidsplasslogistikk, til å tenke leveringslogistikk. I vårt business-case fokuserer vi på myke parametere; «føles dette bra for alle involverte parter» og det gjør det. Vi ville redusere det administrative trykket og komme bort fra stadig brannslukking til en mer smidig reise, sier Edberg.

En digital prosjektering, bestillings og leveringslogistikk skal kunne redusere antall feilbestillinger, forglemmelser og tapt tid ved endringer. Alt gjennomføres på bakgrunn av standarden i PEABs eget administrasjonsverktøy.

- Og det er der vi skal skille oss ut og konkurrere. Vi følger alle den samme digitale standarden, men hvordan vi utnytter den, er vår forretningshemmelighet.

– Entreprenørene må på banen
– I Sverige er det entreprenørene som driver dette frem, mens det i Norge er byggevarehandelen og industrien som sitter i førersetet, sier Helge Kokslien som er prosjektleder for Handelens Digitale Arbeidsgruppe.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Bygg21 skjer veldig mye av bestillingen i norske prosjekter via epost og telefon.

– Det gir mye venting, flytting og leting etter varer på byggeplass. Det er mange feilkilder. Mellom byggevarehandelen og industrien foregår mesteparten av bestillingene i dag digitalt, og det er mange suksesshistorier. NeB Supply er etablert for å få til akkurat det samme for entreprenørsiden. Vi kan levere «Just in Time» på byggeplass med denne standarden, fastslår Helge Kokslien som er prosjektleder for Handelens Digitale Arbeidsgruppe.

Bygg21 fastslår at norske entreprenører kan spare ca. 3,5 milliarder hvert eneste år ved bedre planlegging og ved å digitalisere bestilling og leveringsrutinene.

Kokslien fastslår at entreprenørene er mer enn velkomne inn i samarbeidet om å ta i bruk NeB Supply.

- Det er jo entreprenørene og byggherrene som vil få den største gevinsten fra dette, og det er viktig både for de og for næringen at de deltar i digitaliseringen av norsk byggenæring, fastslår han.

Digital samhandling mellom Byggeplass og vareleverandører.