Miljøverndepartementet sier nei til Bergen bystyre

Miljøverndepartementet sier nei til vedtaket i Bergen bystyre om å tillate utbygging i bakkant av Domkirken.

Departementet legger vekt på at den ubebygde tomten i Bispegaten har stor betydning for opplevelsen av Domkirken i et opprinnelig miljø. I en pressemelding legger miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) vekt på at Domkirken er en av Norges største middelalderbygninger og et av Bergens viktigste kulturminner. Domkirken er et symbolbygg av betydning for byens identitet. Dette gjør at det er knyttet store by- og kulturhistoriske verdier til området, sier Hareide.