Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materialer i Zero. Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Miljøstiftelsen Zero mener materialbruk kan halvere utslipp fra veibygging

Bruk av mer miljøvennlige materialer ved bygging av veier, kan halvere klimagassutslippene, ifølge miljøstiftelsen Zero, som mener Stortinget må på banen.

Asplan Viak har i samarbeid med Veidekke utført beregninger på vegne av Zero. Beregningene viser at utslippene fra veibygging kan reduseres kraftig ved å blant annet bruke biodiesel på anleggsmaskinene, skriver NRK.

– Skal vi klare å løse klimautfordringene, må alle de som bygger ut med veldig klimaintensive materialer få ned utslippene. Da må de også måles på det, sier fagansvarlig Guro Hauge i Zero, som mener Stortinget må kreve lavere utslipp.

Det vil bli nødvendig å stille strengere krav til utslipp fra bygging av vei og bane, tror leder Helge Orten (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Det går an å stille både utslippskrav og krav til dokumentasjon av samlet avtrykk når det gjelder utslipp. Både til materialer og maskiner som blir brukt på anleggsplassen, sier han.