Miljødirektør Ellen Hambro overleverte onsdag rapporten «Klimatiltak i Norge – kunnskapsgrunnlag 2024» til regjeringen. Rapporten viser tiltak som vil redusere utslipp av klimagasser fra alle sektorer fram mot 2035. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Miljødirektør Ellen Hambro overleverte onsdag rapporten «Klimatiltak i Norge – kunnskapsgrunnlag 2024» til regjeringen. Rapporten viser tiltak som vil redusere utslipp av klimagasser fra alle sektorer fram mot 2035. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Miljødirektoratet la frem klimarapport – en rekke tiltak vil berøre byggenæringen

I en fersk rapport kommer Miljødirektoratet med en rekke tiltak som kan redusere klimagassutslipp betydelig dersom de kommer raskt på plass. En rekke av dem berører byggenæringen.