Omsorgsboligene på Harestua er tegnet av arkitektfirmaet Larkas AS på Lillehammer og prosjektet er utført i en totalentreprise av AS Miljøbygg.

Miljøbygg overleverte omsorgsleiligheter

Nylig fikk Lunner Kommune overlevert det nye omsorgssenteret på Harestua fra totalentreprenør AS Miljøbygg.

Senteret på Harestua i Oppland inneholder 12 omsorgsleiligheter, to barneboliger og seks avlastningsplasser. Til sammen ca 2400 kvadratmeter til en kostnad på ca 50 millioner kroner eks. mva.

Fullverdige leiligheter

Fra venstre: Kristian Ruud Fjeld og Hans Petter Iversen fra Miljøbygg og Guri Kjærem og Arne Trøhaugen fra Lunner kommune.

– Det er lagt vekt på at dette er beboernes hjem – det er ikke en institusjon. De betaler leie og bokostnader, og har fullverdige leiligheter med god standard, sier prosjektleder Guri Kjærem i Lunner kommune.

I tillegg til leilighetene er det kontorer og fellesrom / aktivitetsrom. Utearealene er utformet med enkle adkomster til både lekearealer og enkle terrasser foran leilighetene i 1. etasje. Arkitektfirmaet Larkas AS på Lillehammer har brukt friske farger på en del detaljer i fasaden, samt valgt et oppbrutt inntrykk i takkonstruksjonen som gir bygget et fint særpreg, skriver Miljøbygg i en pressemelding.

I de nærmeste ukene blir det prøvedrift av tekniske anlegg, samt forberedes for innflytting med interiørdetaljer. Første innflytting vil skje til høsten.

Roser samarbeidet

Prosjektleder Hans Petter Iversen i Miljøbygg fullroser det gode samarbeidet i byggeprosessen – både med kunden, Lunner kommune, arkitekt, konsulenter , underentreprenører og leverandører.

– Når vi har lykkes å komme i mål med bygget med ”null feil” på rett tid og innenfor de rammene som var satt, så skyldes det ikke minst det gode samarbeidet i prosessen. Alt for mange prosjekter lider under unødvendige konflikter og anstrengt samarbeid. Her er Lunner kommune et hederlig unntak, sier Iversen.

– En stor dag

– Vi er svært godt fornøyde – dette er en stor dag for oss. Alle gleder seg til innflyttingen, dette skal bli gode hjem. Effektive arealer med smarte og fleksible detaljer. Mye lys – god lydskjerming, trivelig bomiljø både inne og ute. Og i tillegg rommelige og effektive arealer for ansatte som danner tryggheten for beboerne.Jeg er sikker på at når vi vel er flyttet inn – så vil vi se mange smil fra både beboere og ansatte, sier prosjektleder Guri Kjærem i Lunner kommune.

Administrerende direktørHelge J. Nakken i AS Miljøbygg er hoppende glad for en ”null feil” leveranse.

Feilfritt bygg

– Jeg er spesielt godt fornøyd med at vi overleverer et feilfritt bygg til kunden, sier administrerende direktør i AS Miljøbygg, Helge J. Nakken.

– Det er alltid spennende om vi klarer denne målsettingen, og vi bruker mye ressurser, særlig opp imot sluttfasen av prosjektet for å lykkes med dette. Det er viktig å spille på lag med underentreprenørene – samt å holde presset oppe på leveranser på tid og kvalitet. Vi gratulerer Lunner kommune, og ikke minst brukerne med et flott bygg, avslutter Miljøbygg-sjefen.