Mikkelsveien 34

I Nedre Eiker har Byggfokus AS satt opp et omsorgsbygg med åtte boenheter i massivtre.

FAKTA

Sted: Nedre Eiker

Prosjekttype: Omsorgsboliger

BRA: Cirka 1.000 kvadratmeter

Kontraktssum eks. mva.: 32 millioner kroner

Byggherre: Nedre Eiker kommune

Prosjektledelse: Rambøll

Totalentreprenør: Byggfokus

Arkitekt og landskapsarkitekt: Søndergaard Rickfelt

Rådgivere: RIV rør: Veas Rør l RIE: Irby Elektro l RIV vent og RIVA: Rambøll l RIBr: Roar Jørgensen l RIAku: Brekke og Strand l RIB: Flaget

Underentreprenører og leverandører: Massivtre: Techwood l Rør: Veas Rør l Elektro: Irby Elektro l Ventilasjon og SD-anlegg/byggautomasjon: GK inneklima l Grunnarbeider: OK Lie l Branntetting: Buskerud Brannsikring l Malerarbeider: Buskerud Malerforretning l Trapper og rekkverk: Bomekan l Taktekking: Mester Tak og Blikk l Vinduer: H-vinduet Fjerdingstad l Dører: Daloc l Byggevarer: Byggtorget

Bygget ligger i nær tilknytning til boligområdet Hovjordet ovenfor Krokstadelva i Nedre Eiker. Nylig ble omsorgsboligene overlevert byggherren Nedre Eiker kommune.

– Vi startet med gravearbeidene for rundt et år siden, og støpte den første vendingen like før jul i fjor, sier anleggsleder Jon Gulliksen til Byggeindustrien.

Han forteller at bygget står på en fjelltomt med stort sett greie grunnforhold.

– Fundamentet er støpt såle. Kjellerveggene er bygget med prefabrikkerte skallvegger. Bygget har massivtreelementer fra en leverandør i Østerrike. Det er tradisjonelt isolert utvendig med Glava Pluss System, og kledd med Møre Royal panel. Taket er også i massivtre med isolasjon av typen kompaktløsning, som er dekket med tolags papp, sier anleggslederen.

Sentralstyring

Omsorgsbygget har egne brønner for vannbåren varme, og flere tekniske installasjoner kan styres sentralt fra kommunen.

– Nedre Eiker kommune har vært en god byggherre å bygge for. Det har aldri vært noen tvister omkring byggemåte, tilleggsvalg, fratrekk eller andre ting. Ved uenighet har vi kommet med ideer, og kommunen har stort sett fulgt rådene våre. Dette er det første byggeprosjektet i Nedre Eiker kommune med massivtre, og det er også det første bygget i massivtre vi har satt opp, sier Gulliksen.

Reduserer driftskostnadene

Det er et SD-system som gjør at de vesentligste tekniske installasjonene kan styres sentralt fra kommunen. Prosjektleder Steinar Buttedal ved Eiendomsavdelingen i Nedre Eiker kommune, sier til Byggeindustrien at systemet gir kostnadsbesparelser.

– Systemet omfatter primært styring av varme og ventilasjon. Fordelen med et slikt system, er at driftsansvarlig ikke trenger å være på stedet for å gjøre endringer, noe som reduserer driftkostnadene, sier Buttedal.

Honnør fra byggherren

Han forteller at massivtre er valgt fordi det skal gi lavere klimagassutslipp.

– At det kommer fra Østerrike, kommer av at det ikke fantes noen nasjonale leverandører av massivtreelementer da det ble bestemt at bygget skulle oppføres. Derfor valgte Byggfokus AS en østerriksk leverandør, sier Buttedal, som uttrykker stor tilfredshet med sluttresultatet.

– Vi har all grunn til å være fornøyd. Vi har fått et pent bygg som passer godt inn i den øvrige bebyggelsen, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på fargevalget vårt. Hele byggeprosessen har vært veldig god, noe som har gjort hverdagen trivelig for alle involverte, og som har ført til et godt sluttresultat, sier Buttedal.


Flere prosjekter