Knut Hegge (t.v.) og Halvard Kilde.

Metier OEC bistår Nye Veier

Metier OEC er tildelt fire rammeavtaler innenfor Strategisk og operativ bistand for det statseide selskapet Nye Veier. Avtalene har inntil fem års varighet.

- Vi er takknemlig for tilliten som Nye Veier viser Metier OEC ved å tildele oss rammeavtaler i et betydelig omfang. Vi har i en tid bistått selskapet med strategisk rådgivning og prosjektforberedelse, og ser frem til å fortsette med dette» sier adm. direktør i Metier OEC, Halvard S. Kilde.

Metier OEC skriver kontrakt med Nye Veier for rådgivning innen virksomhetsstyring og ledelsesstøtte, prosjektledelse, byggeledelse og disiplinledelse fag samt rådgivning anleggsgjennomføring, og operative rådgivningstjenester innen HMS og kvalitet.

- Metier OEC har spesialkompetanse på prosjektutvikling i tidligfase. Vi ønsker å være en god leverandør til Nye Veier i deres arbeid for å øke lønnsomheten og nytteverdien i en portefølje som omfatter noen av Norges største veiutbygginger i de nærmeste 10-15 årene, sier Kilde i en pressemelding.

Metier OEC har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Kristiansand, Mandal, Stavanger, Ålesund og Trondheim. Hovedtyngden av Nye Veiers prosjektportefølje skal gjennomføres i disse områdene.

- Vi har med vår geografiske lokalisering et godt utgangspunkt for å fortsette å bistå Nye Veier med planlegging og styring av de store veiprosjektene, sier viseadm. direktør i Metier OEC og leder av Construction, Knut Hegge.