Mesterhus sin kjedeleder, Karl Arne Jespersen, mener knutepunktstrategien til myndighetene har gått for langt.

Mesterhus-sjef om dramatisk eneboligfall: - For ensrettet satsing på knutepunktsutvikling

I 2021 forventer Prognosesenteret at det bygges 6.500 nye eneboliger mot 8.900 for ti år siden. En av landets største eneboligprodusenter mener politikerne må ta grep for å verne om norsk byggetradisjon.

– Knutepunktsutvikling og fortetting med leiligheter er en god ting i store byer som Oslo, men utenfor de store byene og i randsonene slår det galt ut. Vi ser i et område som Østfold for eksempel, som tradisjonelt har vært et viktig eneboligmarked, så stopper eneboligbyggingen helt opp. Det er uforståelig for oss, sier Mesterhus sin ferske kjedeleder, Karl Arne Jespersen til Byggeindustrien.

Byggeindustrien har møtt Jespersen i forbindelse med et større profilintervju til papirutgaven som er ute i begynnelsen av desember.

Der kommer kjedelederen dypere inn på det han mener er  en av de største utfordringene til eneboligprodusentene.

– Politikerne har hatt et for ensrettet fokus på fortetting og knutepunktutvikling når de tenker bærekraft og miljø i boligpolitikken. Det er litt gammeldags å tenke at bærekraft bare handler om å løse transportproblemer. Transportutfordringen kan løses, og jeg mener vi med moderne byggemetoder og bedre logistikk, kan gjøre mye for å forbedre klimaavtrykket til byggebransjen, mener Jespersen og peker på at boliger i fremtiden vil kunne produsere strøm.

6.500 eneboliger

Onsdag presenterte Byggenæringens landsforening prognoser Prognosesenteret som viser en forventet produksjon på 6.500 eneboliger i 2021. For ti år siden var det tilsvarende tallet 8.900.

– Vi ser effekten av knutepunktsstrategien blir ytterligere forsterket nå gjennom de mange kommunesammenslåingene. Da får vi store bykommuner som går sammen med mindre bygdekommuner, og da velges gjerne den samme knutepunktssatsingen i områder som tidligere var eneboligområder, sier Jespersen.

Prisen man betaler er lite variasjon i nyboligmassen, mener Mesterhus-sjefen.

– Vi må ikke glemme at det å bygge gode og varierte boligmiljø også er ett av bærekraftmålene til FN, sier Karl Arne Jespersen.

Masse tomtemuligheter

Han mener det fortsatt er et marked for eneboliger i Norge.

– Vi vet er mange mennesker der ute som ønsker å bo i enebolig, men som ikke får muligheten fordi det ikke er regulert tomter til det. Men er det ett land der det bør være mulig å få til, så er det Norge. Vi har masse tomtemuligheter hvis vi vil, men da kreves det politisk vilje også, legger han til.

BNL: Kan ramme små og mellomstore bedrifter

Administrende direktør Jon Sandnes i BNL.

Onsdag uttrykte BNL-sjef Jon Sandnes bekymring for utviklingen og konsekvensene det kan få for deler av byggenæringen. 

– Det er også mindre forventet vekst i oppussingsmarkedet. Kombinasjonen kan bidra til å ramme de små og mellomstore bedriftene i dette markedet, sa Jon Sandnes.

Du kan lese mer om Mesterhus sin nye kjedeleder, Karl Arne Jespersen, i Byggeindustrien nummer 19 som er ute 5. desember.

Du kan også høre Jespersen og Prognosesenterets sjeføkonom, Nejra Macic, snakket om eneboligfallet i denne episoden av podkasten Byggeplassen: