Administrerende direktør Erling Ølstad i Mester Grønn kunne nylig ta imot prisen for årets Miljøfyrtårn. Her er harn sammen med daglig leder Ann-Kristin Ytreberg i Miljøfyrtårn, miljøsjef Henrik Jagland og økonomidirektør Ola Ølstad, begge Mester Grønn.

Mester Grønn kåret til Årets Miljøfyrtårn

Blomsterkjeden Mester Grønn er kåret til Årets Miljøfyrtårn 2019.

– Jeg er svært stolt over at vår satsing på miljø blir lagt merke til. Dette er en pris som anerkjenner det arbeidet som er gjort over flere år i Mester Grønn, sier administrerende direktør Erling Ølstad i en pressemelding.

Han er opptatt av å drifte blomsterkjeden på en måte som både sikrer lønnsomhet og dermed arbeidsplasser, og samtidig pushe selskapet til å bli mer bærekraftig.

– Detaljhandelen er Norges største arbeidsplass, og en viktig motor for norsk økonomi. Nå har vi tunge skyer hengende over oss. Inntjeningen er lavere og vi ser at ressursbruken og forbrukskarusellen som vi bidrar til, er et alvorlig miljø- og klimaproblem. Grønn omstilling er nødvendig. Vi må tørre å tenke på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere. Vi må kontinuerlig lete etter områder hvor vi har miljøutfordringer, og jobbe innovativt for å løse dem, sier Ølstad.

Forbilledlig vinner

Daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, var full av lovord da hun overrrakte prisen på Mester Grønns hovedkontor i Lier.

– Mester Grønn er en kjede hvor miljøarbeidet er svært godt forankret både i ledelsen og nede i organisasjonen. Det er en god systematikk i arbeidet og de er ikke redd for å være tydelige og påvirke andre. Erling Ølstad er en fanebærer i seg selv og tar klare og uredde standpunkt, som ved fjerning av glitter. Miljøfyrtårn er imponert over nye og innovative løsninger som gjenbrukbare svøpeseil og bøttevaskeri. Blant våre 6400 medlemmer og 60 kandidater er de en forbilledlig vinner, sier Ytreberg

Grønn omstilling gir resultater

Med bygninger som har mange bærekraftige løsninger, og et klart ønske om å være ansvarlig gir Ølstad flere eksempler på hvordan Mester Grønn gjennom bærekraftig innovasjon har skapt mange forbedringer:

Kjeden har utviklet en helt ny og mer miljøvennlig måte å utføre sorgbinderi på, som ikke innebærer plast og metalltråd. Dette gjør at begravelsesproduktene kan kastes i bioavfall. De har gått fra å være et miljøproblem til å bli 100 prosent nedbrytbare.

Mester Grønn er også i ferd med å fase ut alle produkter med glitter, både på planter og pynt, for å hindre mikroplast (som glitteret er) i å havne i avløp og deretter i naturen. Hele distribusjonsnettet av trailere kjører på fornybart biodrivstoff.

Kjeden har tatt i bruk gjenbruksseil istedenfor svøpeplast på cirka 80 prosent av transporten. Besparelsen er i overkant av 30 tonn svøpeplast i året.

Hovedkontoret med terminalen, som leverer varer til hele butikkjeden, er geotermisk oppvarmet, med 21 brønner, og leverer i tillegg fjernvarme til nabobygget på 22.000 kvm. Neste år installeres solceller på taket.

Kultur for grønn omstilling

I tillegg jobber kjeden aktivt med kompetanseutvikling av ansatte og med nye løsninger og prosesser for å sikre en grønn omstilling. Det er ikke slik at alle tiltakene er lønnsomme. Flere av tiltakene har en merkostnad.

– Her har vi utfordret både myndigheter og næring, og gått i front for å få skattelettelser og avgiftslettelser på de mest bærekraftige løsningene. For oss som jobber i en bransje med små marginer er det viktig at det ikke medfører kostnader å ta grønne og klimavennlige valg. Vi trenger at det offentlige legger til rette for at det skal lønne seg å ta grønne valg. Men vi trenger også kunder som setter pris på og selv gjør aktive valg til fordel for de som tilbyr grønne varer og tjenester. Vårt ønske er å utfordre både oss selv, leverandører og konkurrenter til å jobbe med innovative og bærekraftige løsninger i hele bransjen avslutter Ølstad.