Foto: Mesta

Foto: Mesta

Mesta sikret seg havnekontrakter

Mesta vinner to kontrakter for vedlikehold av fiskerihavner og moloer for område nord og sør i Vestland fylkeskommune.

Kontrakten omfatter i underkant av 100 havner, og kontraktsverdien er sammenlagt på omtrent 20 millioner kroner. Rammeavtalene varer i 24 måneder og kan forlenges opptil to år.

Havnene og moloene ligger fra Stad og ned til Øygarden kommune.

– Mesta sikrer ikke bare fremkommelighet på veien, men også langs vann. Vi er selvsagt godt fornøyde med å dra i land disse kontraktene. Mange vet at Mesta er gode på vei, men ikke alle er klar over at vi har spesialkompetanse også på denne type vedlikehold i spesielt krevende miljøer, sier konserndirektør for anlegg og spesialproduksjon, Kjell A. Næss, i en pressemelding.

Med tanke på de store kreftene fra havet, er det naturlig at det vil forekomme mye slitasje over tid.

– Derfor er det viktig med tilsyn og vedlikehold for å trygge det som ligger inne ved land. I tillegg til generelle arbeidsoppgaver som inspeksjoner, utskiftinger, utbedringer, tetting og rydding, kan det oppstå særegne oppgaver som krever spesialkompetanse. Vi har bred erfaring som gjør oss egnet til å håndtere denne typen utfordrende arbeid, forteller Arne L. Nes som er prosjektsjef for Mesta i området.