Mesta på rett vei

- Driftsresultatet i andre kvartal er høyere enn tilsvarende periode i 2013, og vi er fornøyd med den positive utviklingen selskapet viser, sier Mesta-direktør Harald Rafdal.

Resultatutviklingen for videreført virksomhet i Mesta har i kvartalet vært bedre enn for samme kvartal i fjor. Omsetningen for videreført virksomhet 2.kvartal er på MNOK 937, mot MNOK 859 samme kvartal 2013. Driftsresultat for videreført virksomhet er MNOK 33, mot MNOK 25 samme kvartal 2013.

Ordrereserven for videreført virksomhet er på MNOK 7 060. Dette utgjør en økning fra samme tid i fjor (5%).

- Mestas eier har startet en prosess for salg av selskapet. -Salgsprosessen av Mesta er i gang, men vårt daglige virke blir ikke påvirket av den grunn. Salgsprosessen har god fremdrift, og det er positivt for selskapet, sier adm.direktør Harald Rafdal.

Mesta Entreprenør er under styrt avvikling og gjennomføres i henhold til plan. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til omtvistede sluttoppgjør.

«Mestas eier har startet en prosess for salg av selskapet. Styrets fokus er å legge til rette for denne prosessen og samtidig sikre at selskapets operative virksomhet ikke blir negativt påvirket av den usikkerheten som en slik prosess kan skape», skriver styret i Mesta i kvartalsrapporten.

H1-verdi for 1. kvartal 2014 var 3,8 (3,7). Sykefraværet i 1. kvartal 2014 var 4,3 % (4,8%).

– I perioden har vi hatt to skader med fravær, det er to skader for mye. Vi holder trykket oppe på HMS og fortsetter det gode arbeidet med sikkerhet hver eneste dag, avslutter Rafdal.