Mesta får Dalane-kontrakten

Mesta får ansvaret for drift- og vedlikehald av riks- og fylkesvegar i og rundt Dalane. 

Driftskontrakt Dalane har vore ute på anbod, og det er Mesta som har vunne kontrakten på å drifte og vedlikehalde gang- og sykkelvegar og riks- og fylkesvegar frå 1. september 2017 til 31. august 2023.

- Dette er ein stor kontrakt, med ein verdi på 268 millionar kroner eksklusiv moms, seier prosjektleiar Tor Oscar Walskaar i Statens vegvesen.

Totalt får Mesta ansvar for 700 kilometer veg. 564 kilometer er fylkesveg, 86 er riksveg og 50 kilometer er gang- og sykkelveg.