Mer trykk for elektroniske sjøkart

Bravida Geomatikk er engasjert av Sjøkartverket i Stavanger for å sette ytterligere trykk på nyproduksjonen av elektroniske sjøkart. Satsingen et viktig bidrag til å sikre ferdselen langs vår langstrakte kyst.

Sjøkartverket er i gang med en omfattende oppgradering av kartverket sitt. Bakgrunnen er at over halvparten av navigasjonskartene langs kysten baserer seg på målinger som er opp til 115 år gamle. Både posisjoner og dybder i kartene er feilaktige på grunn av datidens unøyaktige målemetoder. Norskekysten skal dekkes med elektroniske sjøkart og papirkart basert på moderne målemetoder innen utgangen av 2006. Erfaringene fra andre land viser at korrekte sjøkart kombinert med satellittbasert navigasjon i elektroniske sjøkartsystemer kan redusere antall ulykker med inntil 40 prosent og spare samfunnet for store kostnader. Sjøkartverket har valgt Bravida Geomatikk til å bidra i dette arbeidet. Konsulentene innehar spisskompetanse på modellering, strukturering og forvaltning av geografisk informasjon, og foretar i denne sammenheng forprosessering, tematisering og kvalitetskontroll av grunnlagsdata før de endelige kartene blir produsert av Sjøkartverket. Bravida Geomatikk medvirker også i forvaltningen av Sjøkartverkets primærdatabase og de analoge kartseriene. Alle innkomne meldinger om geografiske objekter og nautiske opplysninger i Sjøkartverkets meldingsregistre må kontinuerlig oppdateres for å sikre tilstrekkelig Etterretninger for sjøfarende. Inger-Ruth Wikander, assisterende prosjektleder i Sjøkartverket, sier seg veldig godt fornøyd med samarbeidet med Bravida Geomatikk. Konsulentene har en positiv innstilling, er fleksible med hensyn til arbeidsoppgaver og setter sin ære i å gjøre en god jobb, uttaler hun. Avtalen strekker seg over ett år av gangen.