Knut Arild Hareide og Heidi Finstad under torsdagens møte. Foto: Treindustrien

- Mer gods må over på bane og veinettet må utnyttes bedre

Treindustrien ber samferdselsministeren tilrettelegge for mer gods over på bane og mer effektiv veitransport i ny NTP.

- Godstransport må ikke tape for satsing på persontransport på bane. Det ligger flere tiltak inne i eksisterende NTP som må følges opp. Av nye tiltak bør oppgradering av Sørlandsbanen inn i planen, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.

Treindustrien holdt innlegg torsdag da samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterte til innspillsmøte om ny Nasjonal Transportplan

- Forutsigbarhet og effektiv transport er helt avgjørende for konkurransekraft. Tiltakene som allerede ligger inne i NTP må derfor få bevilgninger og følges opp, sier Finstad.

Hun peker på at for effektiv transport av ferdige byggevarer på vei må modulvogntog tas i bruk.

- Det krever at sammenhengende veistrekninger fra industrien og ut i markedet åpnes for denne typen kjøretøy. Modulvogntogene kan ta mer last per transport. Bruprogrammet som ligger inne i NTP må følges opp med tilstrekkelige bevilgninger slik at flaskehalser i veinettet kan fjernes, mener Treindustrien.

- Bedriftene ønsker effektiv og miljøriktig transport, og infrastrukturen er det myndighetene som må sørge for, sier Finstad.