57 prosent av norske boligeiere liker å pusse opp selv, og nesten like mange (45 prosent) utfører gjerne slike oppgaver på egenhånd, selv om de aldri har gjort tilsvarende jobb tidligere. (Illustrasjonsfoto)

- Mer fornøyd med seg selv enn håndverkeren

Over halvparten av norske boligeiere liker å pusse opp på egenhånd, og 4 av 10 gyver gjerne løs på oppussingsoppgaver de aldri har utført tidligere.

Gjennomgående er vi også mer fornøyd med resultatet når prosjektet er selvgjort enn når tilsvarende jobb settes bort til profesjonelle håndverkere.

Det viser den årlige og landsdekkende oppussingsundersøkelsen som YouGov har gjennomført for Byggmakker.

57 prosent av norske boligeiere liker å pusse opp selv, og nesten like mange (45 prosent) utfører gjerne slike oppgaver på egenhånd, selv om de aldri har gjort tilsvarende jobb tidligere. Andelen er relativt lik mellom kvinner og menn.

– Selv om både kvinner og menn fremstår som like

positive til å pusse opp på egenhånd, viser undersøkelsen at kvinner i større grad enn menn rådfører seg med familier og venner før de setter i gang med arbeidet. For å unngå eventuelle fallgruver, kan det være en god investering å søke faglige råd i forkant, spesielt dersom man ikke har utført tilsvarende jobb tidligere, sier salgs- og markedsdirektør, Henning Johansen i Byggmakker.

Mest populære ”gjør det selv”-tiltak som norske boligeiere har utført tidligere, er typisk overflateoppussing som maling, beising, oljing og sparkling. 3 av 10 har også tapetsert, montert garderobe og lagt listverk uten hjelp eller råd fra andre.

På spørsmålet om hvilke oppussingsoppgaver man kunne klart selv, uavhengig av hvorvidt oppgavene er utført tidligere, viser resultatene fra undersøkelsen at selvtilliten er på topp. Mellom 50-79 prosent av de spurte mener de både kan male, beise, olje, sparkle, montere garderobe, legge lister og tapetsere uten hjelp fra andre.

Mest fornøyd med ”gjør det selv”-prosjektene

Undersøkelsen viser også at de som har utført oppussingsoppgaver på egenhånd, faktisk er mer fornøyd med resultatet enn de som har søkt profesjonell bistand eller fått hjelp av venner og familie. Uavhengig av hvilke oppgaver man har utført selv, svarer over 90 prosent at de er godt fornøyd med resultatet. Høyest tilfredshet over eget utført arbeid finner man blant de som har lagt gulv på egenhånd. Her svarer hele 97 prosent at de var fornøyd med resultatet.

– Oppussing er lystbetont når man får det til, og denne undersøkelsen bekrefter at oppussingsprosjekter man gjør selv, kan gi et like godt resultat som de oppgavene man setter bort til fagkyndige. Forutsetningen er naturligvis at man vet hvordan jobben skal gjøres. Er man usikker, bør man søke hjelp. Gode råd trenger heller ikke å koste noe, sier Johansen.

Her søker vi profesjonell hjelp

Utskiftning av vinduer er det oppussingstiltaket hvor flest (26 prosent) har søkt profesjonell hjelp i utførelsen. Den øvrige rangeringen over oppgaver hvor norske boligeiere har søkt profesjonell bistand er som følger; flislegge (25 prosent), skifte tak (22 prosent), legge våtromspanel (21 prosent), montering av kjøkkenskap og løsninger (19 prosent).

Venter med taket

Skifte av tak er det oppussingstiltaket norske boligeiere i minst grad har utført tidligere. Hele 55 prosent svarer at de aldri har skiftet tak på boligen sin.

– Taklegging er naturligvis et kostbart prosjekt, og den høye andelen som ikke har gjort dette tidligere, viser at mange sannsynligvis velger å utsette takskiftet i egen bolig, så lenge som mulig. Det er imidlertid flere fallgruver man kan gå i ved å vente. I verste fall kan det oppstå følgeskader av utette tak, som fort kan gjøre kostnaden enda høyere, sier Johansen.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført via YouGov sitt web-panel i perioden 9-15. januar, 2015.